Dagplejerne i Vorgod-Barde er en del af Daginstitutionen Blomstergården.
Dagplejerne har 4 faste børn, som har en skøn dag i hjemlige og trykke rammer hos deres dagplejer, hvor målet er at de trives og udvikler sig bedst muligt.
Dagplejerne mødes regelmæssigt i legestue, på byens legepladser og på børnehavens legeplads.
Det gør at børnene i dagplejen oplever at blive godt bekendt med børnehaven, inden de starter i børnehave.
For at sikre at dagplejebørnene oftest muligt kan blive passet lokalt i Vorgod-Barde i forbindelse med gæstedagplejebehov, er der åbnet op for gæstedagpleje i børnehaven af de største børn i dagplejen. Dette er nærmere beskrevet på denne hjemmesiden under fanen "dokumenter".
Desuden er der fælles sommerfest og julefest for både børn, forældre og medarbejdere i dagpleje og børnehave i Daginstitutionen Blomstergården.
Blomstergårdens fødselsdag den 1. september fejres i fællesskab både dagpleje og børnehave.
Dagplejerne deltager i personalemøder og diverse pædagogiske udviklingsforløb for hele Daginstitutionen Blomstergården. Der arbejdes bevidst på at skabe gode overgange og en rød tråd mellem dagplejen og børnehaven og videre op til skole og SFO.
Tilsammen udgør dagpleje, børnehave, skole og SFO Helheden GODT BARNELIV.
Dagplejerne modtager regelmæssigt råd og vejledning fra dagplejepædagog Hanna Schibsbye.
Ligeledes modtager dagplejerne efter behov råd og vejledning fra AKT pædagog Tina Jespersen fra børnehaven.

Dagplejernes arbejdstid er 48 timer om ugen og der er åbent fra ca. kl. 6.30-16:45 fra mandag til torsdag. Fredag er åbningstiden ca. 6.30-14:30. Åbningstiderne vil variere imellem dagplejerne.
På denne hjemmeside under "ansatte", kan du se navne på alle ansatte i Daginstitutionen Blomstergården - både medarbejdere i dagplejen og børnehaven.

For at blive skrevet op til en dagplejeplads, kontakt pladsanvisningen gennem www.RKSK.dk og videre via digital pladsanvisning.