Vi er 7 dagplejere, der er tilknyttet den kommunale daginstitution, Højmark Børneverden.
3 af os bor i Højmark, 2 i Velling og 2 midt imellem Højmark Og Velling
Vi holder alle rigtig meget af naturen og bruger den til leg og læring.
2 er Naturdagplejere og har det Grønne flag.

Hver dagplejer har 4 børn til daglig, derudover er der i perioder med gæstebørn.
Vi har en dagplejepædagog tilknyttet, som kommer på anmeldte og uanmeldte besøg, ca 10 gange om året. Derudover deltager hun i heldagslegestue, og andre arrangementer. Hun er ligeledes uddannet sprogvejleder.

Dagplejernes åbningstider ligger fortrinsvis mandag-torsdag fra 6.30-16.30
og fredag fra 6.30-15.30.

Dagplejernes arbejde består i at give børnene nogle trygge rammer i hjemlige omgivelser, så de kan trives og udvikle sig inden de skal videre ud i den store verden.
Dagplejen arbejder i det daglige med pædagogiske læreplaner, som omhandler seks læreplanstemaer.
Dagplejen og Børnehaven arbejder ud fra samme overordnet målsætning i læreplanstemaerne.

Dagplejerne i Højmark har et godt og tæt samarbejde med Højmark Børnehus, og besøger dem hver tirsdag formiddag. Når Børnehuset har udeuge, er dagplejerne på besøg hele dagen, til stor glæde for børnene og deres søskende.
Dagplejen deltager desuden i forskellige arrangementer i Børnehaven og på skolen.
Inden et barn starter i Børnehuset, vil dagplejeren komme mere på besøg, så barnet gradvis vænner sig til opstarten.
Dagplejerne benytter byens legepladser, Tarzanbanen ved skolen og naturen omkring, samt Sognehuset.
Ligeledes mødes dagplejerne ugentligt i legestue, hvor de besøger hinanden.

De 2 dagplejere i Velling, har et godt og tæt samarbejde med den private børnehave i Velling, som de besøger 1 gang pr. måned.
Ligeledes deltager dagplejen også i forskellige arrangementer i Børnehaven.
Om vinteren mødes de ugentligt i gymnastiksalen, og om sommeren på byens naturlegeplads.

De 4 dagplejere har heldagslegestue i Forundringens Have, 2 gange om året, hvor de er sammen hele dagen.
Der afholdes bedsteforældredag, med krybbespil og sang i kirken, og efterfølgende hygge i Sognehuset, samt fastelavnsfest.
Sommetider besøges Landsskuet i Herning.