Vi er 5 dagplejere, der er tilknyttet den kommunale daginstitution Troldehuset. Vi holder rigtig meget af naturen og bruger den til leg og læring.
Dagplejens åbningstider ligger fortrinsvis mandag-torsdag fra kl. 6.30 - kl. 16.30 og fredag fra kl. 6.30 - kl. 15.30.
Hver dagplejer har 4 børn til daglig, derudover er der i perioder gæstebørn. Vi har en dagplejepædagog tilknyttet, som kommer på anmeldte og uanmeldte besøg ca. 10 gange om året. Hun er ligeledes sprogvejleder. Derudover deltager hun i den årlige heldagslegestue, som holdes i Spejderhuset. Denne dag er også bedsteforældredag. Ud over dette deltager dagplejepædagogen i øvrige arrangementer.
Dagplejen deltager i forskellige arrangementer i børnehaven og besøger beboerne på plejehjemmet en gang om måneden, til stor glæde for begge parter.
Dagplejen har ugentlig legestue på skolen og om sommeren, så vidt muligt udendørs på de forskellige grønne områder i byen. Legepladsen i anlægget benyttes også. Når der er mulighed for det, går vi på bondegårdsbesøg. Vi går også på besøg hos hinanden.
Der afholdes fastelavnsfest på skolen og juleafslutning. Før jul laver børnehaven krybbespil i kirken, hvor dagplejen, forældre og bedsteforældre deltager med julesalmer.
Dagplejernes arbejde består i at give børnene nogle trygge rammer i hjemlige omgivelser, så de kan trives og udvikle sig inden de skal videre ud i den store verden.
Dagplejen arbejder i det daglige med pædagogiske læreplaner, som omhandler de seks læreplanstemaer. Dagplejen og Børnehaven arbejder ud fra samme overordnet målsætning i læreplanstemaerne.