Dagplejen Bækkehøj Børneunivers.

Dagplejen i Skjern består af fire grupper, som er tilknyttet Bækkehøj Børneunivers og Fredensgades Børnehave med to grupper på hver institution.
I dagplejen møder du omsorgsfulde og engagerede dagplejere, som er pararte til at tage godt imod dit barn.

I dagplejen vægtes et godt og anerkendende forældresamarbejde med afsæt i det enkelte barns individuelle behov, for herigennem at skabe de bedste betingelser for det enkelte barn.
Dagplejerne vægter det trygge og nære miljø og skaber tætte relationer til børn og forældre. Der arbejdes i små og overskuelige grupper med 4-5 børn, som sikrer børnene en tryg og nærværende opvækst.

Bækkehøj Børneunivers stiller lokaler til rådighed, således at der en gang om ugen er legestuegruppe, hvor børn og dagplejere mødes i lidt større grupper. Dermed skabes en tryg overgang til børnehaven og en Rød Tråd fra 0-6 år.
Begge dagplejegrupper har mulighed for at have heldagslegestue i Bækkehøj Børneunivers. Dette planlægges efter ønsker og behov.