Dagplejen Bækkehøj Børneunivers.

Dagplejen i Skjern består af fire grupper, som er tilknyttet Fredensgades Børnehave.


Dagplejegruppen har mulighed for at have heldagslegestue i Bækkehøj Børneunivers. Dette planlægges efter ønsker og behov og under hensynstagen til børnehavens planlægning og organisering.