Dagplejerne i Tarm er tilknyttet Solstrålen. Pt er der 14 dagplejere tilknyttet Solstrålen. Hver dagplejer har omkring 4 børn, der dagligt kommer i deres hjem.

Udgangspunktet for dagplejernes arbejde, er at give børnene nogle trygge og hjemlige rammer, hvori de kan trives og udvikle sig.

Dagplejerne er delt op i 3 legestuegrupper, der mødes 1 gang om ugen. De mødes på skift i Solstrålen, Klatretræet og på Seniorgården. I legestuen møder børn og dagplejere hinanden - det at være en del af et fællesskab er i fokus, og der arrangeres forskellige aktiviteter, der udfordrer og udvikler børnene.

En fuldtidsdagplejer har en arbejdstid på 48 timer om ugen, hvor deres åbningstid er: Mandag til Torsdag 6:30 - 16:30 om Fredagen 6:30 - 14:30.