Dagplejen i Rækker Mølle og omegn består af 6 dagplejere pr. 1. 8. 2017

Vi har 6 dygtige, fagligt velfunderede og sidst men ikke mindst omsorgsfulde dagplejere.

Der er mange fordele ved, at vælge den kommunale dagpleje i Rækker Mølle:

1. Det er den samme voksen, både morgen og aften.
2. Dagplejeren har tid og ro til det enkelte barn. Her er varme hænder hele dagen til tryghed, nærvær, leg og læring.
3. Dagplejeren har et nært samarbejde med det dagtilbud (Lærkereden), som børnene forventeligt vil frekventere.
4. Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer
5. Dagplejerne mødes i Legestuegruppen en gang ugentligt. De mødes også en gang ugentligt i hallen. Her lærer de bla. kommende gæstebørn, at kende. Her lærer dagplejebørnene også, at 'begå' sig i en større gruppe.
5. Dagplejeren har en kæmpe viden vedr. små børns udvikling og behov
6. Dagplejeren er en god sparringspartner for dig som både ny og 'gammel' forældre
7. Dagplejepædagogen kommer på både planlagte og uanmeldte besøg hos dagplejeren. Altid med det formål at rådgive og vejlede, ift. børnegruppen, det enkelte barn og/eller forældresamarbejdet.

Se også under Rækker Mølle portalen