Dagplejen Fredensgade

Dagplejen i Skjern består af fire grupper, som er tilknyttet Fredensgades Børnehave og Bækkehøj Børnehave. I dagplejen møder du omsorgsfulde og engagerede dagplejere, som er pararte til at tage godt imod dit barn.

Dagplejerne vægter det trygge og nære miljø og skaber tætte relationer til børn og forældre. Vi arbejder i små og overskuelige grupper med 4-5 børn, som sikrer børnene en tryg og nærværende opvækst.

En gang om ugen er der legestuegruppe, hvor børn og dagplejere mødes i lidt større grupper. Dagplejerne benytter gymnastiksalen i Fredensgades Børnehave og dermed skabes en tryg overgang til børnehaven og en Rød Tråd fra 0-6 år.

I dagplejen vægter vi et godt og anerkendende forældresamarbejde med afsæt i det enkelte barns individuelle behov, så vi sammen skaber de bedste betingelser for dit barn.