Der er aktuelt af 8 dagplejere tilknyttet Klittens Børnehus, der samler det kommunale tilbud i Hvide Sande for de 0-6 årige.

Man kan skrive sit barn op til dagplejen via kommunes hjemmeside www.rksk.dk og "Digital Pladsanvisning".

Dagplejerne kan hver have 4-5 børn i alderen op til 2 år og 10 måneder, der dagligt kommer i deres hjem.

Udgangspunktet for dagplejernes arbejde er at give børnene nogle trygge og hjemlige rammer, hvori de kan trives og udvikle sig.

Dagplejerne i Hvide Sande er (Se også under fanebladet "Personale").

Eva Stræde
Jonna Pedersen
Josephine D. Nielsen
Kirsten S. Larsen
Signe Lauridsen
Pia Svarrer
Hanne Grantland
Bodil Jacobsen

Legestuegruppen har tilknyttet dagplejepædagog Jonna Schou, der giver sparring vedr. gruppens aktiviteter og den pædagogiske læreplan, lige som hun også deltager i drøftelsen af de enkelte børns trivsel og udvikling.

De 8 dagplejere har mulighed for at mødes 2 gange ugentligt i legestuegruppen, som foregår i Aktivcentret (Parallelvej 116). Her er der gode fysiske forhold til leg og samvær på tværs af børnegrupperne - både indenfor og udenfor. Og så lærer børnene også de andre dagplejere at kende - hvis nu man en dag skal i gæstepleje.

Derudover er der også en fast ugentlig besøgsdag i børnehaven, som dagplejerne kan benytte sig af - ikke mindst når dagplejens største børn snart skal overflyttes til deres børnehavegruppe. Starten i børnehave bliver lidt nemmere, når man har haft gode oplevelser i f.eks. "Hopperummet" og på den børnegruppe, man skal være en del af!

Der er også åbnet mulighed for, at børn, der er fyldt 2 år, kan komme i gæstepleje i børnehaven.