Dagplejen Vasegården

Dagplejen i Rindumområdet består af 2 grupper, som er tilknyttet Daginstitutionen Vasegården. I dagplejen møder du omsorgsfulde og engagerede dagplejere, som er parate til at tage godt imod dig og dit barn.

I dagplejen arbejder vi i små overskuelige grupper, med 4-5 børn, i trygge og hjemlige rammer, hvilket gør det muligt at skabe tætte relationer til børn og forældre.

En gang om ugen er der legestue, her mødes dagplejerne i deres grupper. Midtbygruppen som består af 7 dagplejere mødes på skift i Spejderhytten på Poulsgårdsvej og i Vasegården. Rindumgruppen som består af 8 dagplejere mødes på skift i Rofi centeret og i Vasegården.

I legestuen har børnene mulighed for at møde børn og dagplejere, de senere møder i gæstedagplejen.

Udover legestuen går dagplejerne på besøg i Rindum Børnehus og Vasegården, så der sikres en tryg overgang til børnehaven.

Åbningstiden hos den enkelte dagplejer er 48 timer om ugen. Åbningstiden varierer lidt fra dagplejer til dagplejer, da åbningstiden tilpasses de indmeldte børns behov, indenfor rammen på 48 timer.

Den enkelte dagplejer får med jævne mellemrum besøg af dagplejepædagogen, som både fører tilsyn og tilbyder faglig sparring. Dagplejepædagogen er bindeleddet til f.eks. tale- høre konsulenten og støtter generelt dagplejeren i dennes arbejde.