Dagplejerne i Borris er tilknyttet Børnehuset i Borris.
Pt er der 5 dagplejere tilknyttet Børnehuset.
Hver dagplejer har 4 børn, der dagligt kommer i deres hjem, derudover kan der i perioder være et gæstebarn.

Dagplejerne har en arbejdstid på 48 timer om ugen, hvor deres åbningstid er: Mandag til Torsdag 6:30 - 16:30 om Fredagen 6:30 - 14:30.

Udgangspunktet for dagplejernes arbejde, er at give børnene nogle trygge og hjemlige rammer, hvori de kan trives og udvikle sig.

Dagplejen har stor samarbejde med Børnehuset, hvor de kommer hver tirsdag formiddag og laver aktiviteter sammen de mindste Mariehønsene. Ligeledes laver Dagplejen og Mariehønsene temaforløb sammen. Personalet sparre med hinanden hvorved overgangen til børnehave bliver til gavn for alle partner.
Ligeledes har Dagplejen skolens gymnastiksal hver torsdag formiddag, hvor børnene udfordres motorisk, og hvor dagplejerne møder hinanden.
Endelig er der tilkoblet en dagplejepædagog, som mødes med dagplejerne og føre tilsyn.