Dokumenter

Mapper

Div. oplysninger/foldere
ICDP
Info fra kommunen
Årsplaner
Studerende
Pædagogiske lærerplaner
Nyhedsbreve Børnenes Rige
Overgange
Børnenes Rige Ølstrup

Dokumenter

Vælg en mappe til venstre
Små børns sikkerhed Folder Hent
Børns Sikkerhed Folder Hent
FamilieFOKUS Støtte og rådgivning til familier med et barn med alvorlig sygdom eller svært handicap Hent
FamilieFokus Følgebrev Hent
Oversigt over sygdomme Sundhedsstyrelsen brochure Hent
LUS Lusenes livscyklus Hent
8 samspilstemaer videoer fra VIA ICDP undervisning Hent
Børne- og ungesyn Opdateret børne- og ungesyn pr. 1. november 2016 Hent
Forældrebetaling 2018 Takster for dagtilbud 2018 Hent
PLF og PLC Nyt tiltag i hele RKSK. Professionelle lærende fællesskaber = PLF Professionel lærings cirkel = PLC Hent
Årsplan for BH 2017 Årsplan for børnehaven Sidst redigeret 08.05.2017 Hent
Årsplan for VG 2017 Årsplan for vuggestuen Sidst redigeret 08.07.2016 Hent
Årsplan for SFO 2017 Sidst redigeret 19. juni 2017. Rettelsen er forældrekaffe 22/6 i stedet for 21/6 Hent
Årsplan for SFO 2018 Sidst redigeret 15. januar Hent
Årsplan for BH 2018 Årsplan for børnehaven Sidst redigeret 24.01.2018 Hent
Praktikstedsbeskrivelse Hent
Stærke dagstilbud Publikation fra Børne- og Socialministeriet Hent
Overblik Hurtigt overblik over hvad der sker af tiltag fra ministeriet Hent
1. juni 2017 Hent
Nyhedsbrev august 2017 Hent
Nyhedsbrev januar 2018 Hent
Vuggestue til Børnehave Hent
Forældresamtaler Oversigt over samtaler som forældre tilbydes Hent
Forsikring Forsikringsregler Hent
Medicin Regler og retningslinjer for medicin i daginstitutioner Hent
Børnenes Riges håndbog Børnenes Rige Ølstrups håndbog. Håndbogen kan bruges som opslagsværk for div. oplysninger. Håndbogen er ikke 100% fyldestgørende. Sidst opdateret 12.03.2018 Hent