Dokumenter

Mapper

ICDP konceptet
Mad og måltider
Børns seksualitet
Overgang til skole
MIN institution
Overgang til børnehave
Pædagogisk Profil
Forældrebestyrelsen
Velkomstfolder Børnehaven
Nyhedsbreve
Når børn kan selv.

Dokumenter

Vælg en mappe til venstre
ICDP konceptet Her en grundig beskrivelse af ICDP konceptet. Hent
Mad og måltider Det fælles grundlag for mad og måltider Hent
Kostpolitik Svanereden Hent
Børns seksualitet Børns almene seksuelle udvikling Hent
Overgangsmarkører Overgangsmarkører fra børnehave til skole Hent
manual MinInstitution Her kan du læse hvordan du bruger Min Institution Hent
Overgang til børnehave Hent
Pædagogisk profil 2018-19 Hent
Dagtilbud Svenstrup Hent
Instbestyrelsen 2018-2019 Hent
Forældrebestyrelsespjece Revideret udgave af forældrebestyrelsespjecen Hent
Velkomstfolder Hent
Februar 2018 Hent
Januar 2018 Hent
april 2018 Hent
Maj 2018 Hent
juni 2018 Hent
Juli 2018 Hent
Nyhedsbrev august 2018 Nyhedsbrev august 2018 Hent
Børn kan selv. Hent