Dokumenter

Mapper

Forældrebetalingstakster
EU-Dataforordning
Læreplaner for Børnehuset
Aktivitetskalender 18/19
Gæstepleje i Børnehuset
Forældrebestyrelsen info
Informationer til alle

Dokumenter

Vælg en mappe til venstre
Takstoversigt 2018 Hent
varsling af pladstyper Varsling af ændring af pladstyper Hent
EU-Dataforordning Oplysningsfolder til EU-Dataforordningen Hent
Den styrkede pæd. lærepl. Den styrkede pædagogiske læreplan rammer og indhold Hent
Rumpenisser forår 2019 Hent
retningslinjer gæstepleje retningslinjer for gæstedagpleje i Børnehuset Hent
Forretningsorden forretningsorden godkendt torsdag den 7-2-2019 Hent
Styrelsesvedtægter Styrelsesvedtægter for den kommunale dagtilbud Hent
Årshjul for forældrebest. Årshjul for forældrebestyrelsen i Borris dagpleje og børnehave Hent
Forventninger Baggrunden for en folder om forventninger og fundament: Et velfungerende samarbejde mellem institution og forældre er nøgleordet for at hverdagen i Dagplejen, Børnehaven, Skole og SFO'en er tryg, lærerig og vellykket. Denne folder skal medvirke til at danne fundamentet for dette samarbejde. Målet er at der fra opstart i dagpleje til 6.kl er så stor genkendelighed og ensartethed i samarbejdet med enhedernes forældre og overgangene opleves forudsigelige og trygge. Hent
Nyt fra Tandplejen Nyt fra Tandplejen online booking Hent