VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 2520 0717

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.

Velkommen til Børnehaven Gl. Kongevej

Børnehaven består af en almen- og en specialgruppe. Almendelen er omfattet af Dagtilbudsloven og er normeret til 43 børn i alderen 3 år-skolestart og er delt op i 3 grupper, Blå (de yngste), Grøn (mellemgruppen) og Alrum (de ældste). Specialgruppen Gul er omfattet af Servicelovens § 32 og er normeret til 8 børn i alderen 0-skolestart, med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi vægter børnefællesskaber og inklusion højt. Børnene indgår i såvel spontane som planlagte lege/aktiviteter på tværs af grupperne i det omfang børnene kan profitere af det.

Vi arbejder overordnet ud fra de 4 spor i Aalborg Kommunes pædagogiske udviklingsplan "Dagtilbud for fremtiden"; inklusion, læring, sundhed og forældresamarbejde.

Link til lille film om dagligdagen i børnehaven gl. kongevej: https://youtu.be/6nQEnUOEW1c

Link til perspektivplan 2018-2020 for dagtilbuddet: https://www.aalborg.dk/media/8671629/perspektivplan-for-dagtilbud-noerresundby-noerre-uttrup.pdf