Velkommen til børnehaven Myretuen

Myretuen er normeret til 65 børn og er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov. Vi indgår i et forpligtende samarbejde med 11 andre institutioner. Vi har fælles pasning i sommerferien, samt jul og ved helligdage.

Vores hus består af 4 stuer og er organiseret således, at de 3 og 4 årige børn er blandet på tre stuer - Humlebierne, Guldsmedene og Mariehønsene. På den sidste stue - Græshopperne, er de ældste børn samlet det sidste år inden de skal starte i skole. Vi arbejder både stueopdelt og på tværs af huset.

I Myretuen har vi madordning for alle børn, som dækker alle måltider i løbet af dagen. Maden er delvis økologisk, varieret og følger Sundhedsstyrelsens kostråd. Til frokost serveres enten en kold eller en varm ret.

Det pædagogiske arbejde i børnehaven
Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra de pædagogiske læreplaner. Det enkelte barn lærer og tilegner sig kompetencer og viden på forskellig vis - derfor har vi i vores arbejde, et særligt fokus på at give børnene mulighed for at møde så mange forskellige læringsmiljøer som muligt. Gennem voksenstyrede aktiviteter/projekter, daglige rutiner og leg.
En forudsætning for at kunne udvikle sig, er at føle sig anerkendt. Derfor er vores andet fokusområde inklusion - at alle har ret til en plads i fællesskabet. Vi arbejder derfor med at løfte børnenes sociale opmærksomhed i gruppen. Til at understøtte dette, arbejder vi ud fra ICDP og inddrager også Mary fondens "Fri for mobberi". Vi er medlem af Aalborg kommunes Reggio Emilia Netværk, hvor vi deltager i netværksmøder og et årligt seminar.

I Myretuen, arbejder vi med de pædagogiske læreplaner ud fra barnets interesser og spor, eller gennem et tema valgt af pædagogerne ud fra hvad en bestemt børnegruppe opleves at have brug for. Vi arbejder ofte i længerevarende projektgrupper for at give børnene mulighed for at kunne fordybe sig.
Vi tilrettelægger læreprocesserne således, at de tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger (differentieret læring) og i forhold til princippet om "nærmeste udviklingszone.


Har du lyst, kan du læse mere under dokumenter.

Har du fået plads i Myretuen, så er du meget velkommen til at kontakte os og komme på besøg. Vi glæder os til at se jer.