Velkommen til Børnehaven Vivaldi.

Børnehaven Vivaldi er fra 2001 og har en grundnomering på 40 børn i alderen 3 - 6 år.
Børnehaven ligger i Frejlev by i det ny boligkvarter, tæt ved skolen og hallen. Den er delt ind i 2 stuer- Månestuen og skolegrupppen. Børnene spiser på egen stue, men i løbet af dagen er der rig mulighed for at lege på de andre stuer. Ud over de 2 stuer, har vi et danserum, puderum samt et værksted, hvor der er god mulighed for at bruge kroppen og kreativiteten. Vi har en dejlig legeplads, der ligger op til gode fysiske udfordringer og muligheder for alle børn.

Børnehaven Vivaldi har frokostordning. Vi får mad til hele dagen fra Fru Hansens Kælder, som ligger megen vægt på sundhed, varieret mad og økologi. For os er det meget vigtigt, at vi til middag får skabt en hyggelig stund, hvor der bliver lagt vægt på at øge det enkelte barns selvstændighed, at barnet bliver præsenteret for nye og anderledes madvarer samt at børnene får skabt en øget opmærksomhed til hinanden.
I Vivaldi er vi meget bevidste om, at det skal være et rart og trygt sted at komme for både børn og voksne. Vores kerneopgave er at skabe trivsel, tryghed og læring for det enkelte barn.

I vores hverdag har vi fokus på:
- Sproglig stimulering
- At skabe mentalt robuste børn
- Fysisk udfoldelse
- Relationen barn/barn og barn/voksen
- At skabe rum for kreativiteten

For at kunne arbejde med disse fokuspunkter, er det meget vigtigt, at vi hele tiden arbejder ud fra faglige overvejelser og konstant har fokus på, hvad der rør sig i det enkelte barn samt i hele gruppen.
Vivaldi arbejder i dagligdagen med ICDP, som er en anderkendende og ressource orienteret tilgang til børn, som tager udgangspunkt i barnets ressoucer, styrker og relationer.

For at få større kendskab til vores børnehave, kan I gå ind under dokumenter, hvor I kan læse om børnehavens pædagogiske profil.