Se og høre Bikubens sang

https://www.youtube.com/watch?v=urSJjIqbGao&fbclid=IwAR2ndmh2ZWNWcmFcDmMkY_SVi7fTWA6kDrm9hg3ympXpud06MhHMZVu2o8EVelkommen til Børnehaven Bikuben.

Børnehaven er en del af det samlede dagtilbud Østerådalen, som består af 14 institutioner, som har fælles retningslinjer for faglighed, principper og økonomi.

I Bikuben kommer hver dag ca. 40 børn som går på 2 stuer - Bierne og Hvepsene.

Bikubens institutionsbestyrelse har i tæt samarbejde med personalegruppen vedtaget følgende principper, som den pædagogiske praksis udspringer af:

- I Bikuben prioriteres mindre læringsmiljøer, planlagte såvel som spontane, med få børn, som fordrer børns leg og læring.

- I Bikuben skabes rammer for mangfoldige fællesskaber med musiske aktiviteter som omdrejningspunkt, med mulighed for udvikling og læring.

- I Bikuben prioriteres sansemotoriske aktiviteter, såvel planlagte som spontane, som har fokus på både høj og lav puls.

- Bikuben inviterer til mangfoldige fællesskaber både i og udenfor Bikubens åbningstid.

- Bikubens indendørs aktiviteter med fordel kan udfolde sig udenfor.

- Bikuben skaber mangfoldige og kulturelle fællesskaber omkring måltider.

Bikuben er organiseret med udgangspunkt i relationer og en ugentlig systematik, som kan ses i Bikubens aktivitetskalender.

I Bikuben er der altid børnekalender hver morgen ca. 8.30. Her gennemgår vi visuelt sammen med børnene, hvad dagens program er.

Konkret i Bikuben er ugen organiseret med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og pt. er Bikubens fast aktiviteter fordelt i "Årgangsgrupper","Tirsdagsklub", Miniklub, "Knuds musikklub", "Bikubens bageri" og "klub" for ældste årgang.

Desuden er hverdagen organiseret via både planlagte og spontane aktiviteter.
Der er løbende forskellige planlagte og spontane aktiviteter. Vi er meget ude i og har ofte bål på legepladsen, hvor er ofte er mulighed for at smage mindre smagsprøver af hjemmebagt brød, pølser, kyllingestykker, grøntsager mv. Når vi har bål er børnene nogle gange med til at hente og lave brænde. Det er super hyggeligt.

Foruden den faste organisering er der i Bikuben også planlagt årligt tilbagevendende traditioner, som følger årstidernes og helligdagenes gang.

I Bikuben er der løbende maddage, således I ikke skal have mad med denne dag. Disse dage er oftest i forbindelse med helligdage. I Bikuben inviteres bedsteforældre løbende til at komme og lave mad i Bikuben til alle børnene. Har jeres bedsteforældre eller dig selv lyst til at komme og lave mad i Bikuben, så kontakt Knud for en aftale.

I Bikuben vægter vi fællesskabet højt og derfor kan man låne Bikuben uden for normal åbningstid, såfremt man imødekommer visse kriterier. Der er flere arrangementer i Bikuben som er forælderinitieret og har til formål, at skabe et stærkt netværk omkring alle børn og familier i Bikuben.

I Bikuben må man låne legetøj med hjem, efter aftale med de voksne.

Bikuben er en skofri institution.

Det faste personale i Bikuben er alle uddannet instruktør i Red barnets og Marys fondets "Fri for mobberi", som kører løbende i Bikuben.

Det fast personale i Bikuben er alle efteruddannelet i ICDP, hvilket er en pædagogiske metode/ tilgang, som centrere sig om det positive og udviklende samspil mellem børn og voksne.

Det er forbudt at skælde børn ud i Bikuben.

Husk at du som forældre skal være "logget ind" for at se hele hjemmesidens indhold - eks. foto og referater fra institutionsbestyrelsesmøderne.

Er du blevet nysgerrig eller har fået anvist en plads er I altid meget velkomne til at kontakte pædagogisk leder Knud Pedersen på 99823260 for en snak eller en rundvisning.

Nyhedsbrev fra Bikuben 170420

17-04-2020

Se venligst Seneste nyhedsbrev her i vedhæftede fil.
Nyhedsbrev 170420.pdf

Bachelorpraktik i Bikuben

25-10-2018

Hej alle. Se venligst vedhæftede. Venligst Knud
4 praktik periode info forældre..docx.pdf

Kommende aktiviteter

29/5 KLUB for de ældste børn
Hver fredag formiddag er de ældste børn i KLUB.
1/6 Årgangsgrupper
Bikubens årgangsgrupper. Børnene er fordelt i mindre grupper inde og ude med børn fra deres aldersgruppe. Det er henholdsvis: Mini klub. Junior klub og Klub for de ældste børn.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.