Hvad er Hyldehaven
Hyldehaven er p.t. Danmarks eneste institution indrettet specielt til børn med astma, eksem eller allergi. Hyldehaven har plads til 10 børn i alderen 0 til 3 år og 12 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hyldehaven fungerer som en almindelig daginstitution, men alle børn har behandlingskrævende astma, allergi eller eksem. Personalenormeringen tilgodeser børnenes forskellige behov for medicinering, cremning og andre særlige hensyn.
Institutionen er meget allergivenlig som betyder at vi har et godt indeklima.

Hyldehavens dagligdag
I hverdagen skaber vi en sund og positiv dag for børn og voksne med masser af muligheder for leg og oplevelser, som i en ganske almindelig dansk børnehave. Vi cremer børn og giver medicin efter individuelle behov.
Vi lægger stor vægt på at alle børnene ses som individer og at de samtidig lærer at tage hensyn til andre børn såvel som voksne. Da vi har en lille børnegruppe, arbejder vi målrettet mod at skabe venskaber og fællesskaber blandt børnene. Det sociale samvær er en vigtig del af vores hus, så vuggestue- og børnehavebørn tilbringer en del tid sammen, hvor de lærer af hinandens måde at gebærde sig på.

I vuggestuen arbejdes der primært med at skabe en tryg og genkendelig hverdag, men den sproglige og motoriske udvikling bruges der også meget tid på.

I børnehaven er der 1 dag om ugen gymnastik i vinterhalvåret og ture ud af huset i sommerhalvåret. Derudover arbejdes der meget med at gøre børnene selvhjulpne og fulde af selvværd, så de er klar til de udfordringer de møder videre i livet.
Hvordan får barnet plads

For at få en vuggestueplads til sit barn i Hyldehaven skal man kontakte sin sundhedsplejerske eller sin læge, som skal sende en ansøgning til udviklingsafsnit for Børn og Unge, Nygade 3, 9400 Nørresundby. Bliver barnet symptomfrit inden det fylder 3 år, kan barnet fortsætte i vuggestue til børnehavestart.

For at få en børnehaveplads i Hyldehaven skal man kontakte sin læge, børnelæge eller børneafdelingen, som sender en henvisning til overlæge Lisbeth Venø Kruse, Børneafdelingen Aalborg sygehus nord. Bliver et børnehavebarn symptomfrit inden skolestart, kan barnet alligevel fortsætte i Hyldehaven til skolestart.

Kriterierne for optagelse til Hyldehaven er:

Børn med fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronchitis
Bopæl i Aalborg kommune
Børn fra et røgfrit hjem
Ingen pelsbærende dyr i hjemmet

Når Jeres barn bliver indskrevet i Hyldehaven, bliver der tilknyttet en kontaktpædagog. Det er med til at både børn og forældre får en tryg start.