Vi er en Børnehave med plads til 40 børn, som er beliggende i kanten af Hammer Bakker.

Naturen er derfor i fokus og vi er ofte i skoven - enten for at få pulsen op, når vi kæmper os op af bakkerne, når der skal bygges huler eller findes krible krabledyr.
Børnehaven er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov og indgår i et forpligtende samarbejde med 10 andre Institutioner.
Vi har fælles pasning i sommerferien, samt jul og ved helligdage.

Vores hus består af 2 stuer og vi arbejder både stueopdelt og på tværs af huset.

Vi har fra januar 2020 Frokostordning fra Fru Hansens kælder - læs mere under dokumenter.

Børnehaven er pt. i gang med større udviklings og forandringsproces. I foråret 2019 og frem til årsskiftet bliver børnehaven renoveret.

I denne periode, bliver der opstillet nogle pavillioner ved siden af børnehaven så hverdagen bliver så genkendelig som muligt og vi kan bruge skoven/legepladsen som vi plejer.

Pædagogisk er vi i gang med at redefinere børnehavens pædagogik. Visionen er; At Hyrdeskoven skal være et rart sted at være, hvor omdrejningspunktet er inkluderende fællesskaber med fokus på leg, dannelse og læring.

Vores udgangspunkt er; Dagtilbudsloven og de Pædagogiske læreplaner som blev vedtaget af Folketinget i 2018. De nye læreplaner skal i Aalborg kommune være implementeret i 2020.

Barnet lærer og tilegner sig kompetencer og viden på forskellig vis - derfor har vi et særligt fokus på at give børnene mulighed for at møde så mange forskellige lege og læringsmiljøer som muligt. Gennem voksenstyret aktiviteter, daglige rutiner og leg.

En forudsætning for at kunne udvikle sig, er at føle sig anerkendt. Derfor er vores andet fokusområde inklusion - at alle har ret til en plads i fællesskabet.

Vi arbejder derfor med at løfte børnenes sociale opmærksomhed i gruppen. Til at understøtte dette, arbejder vi med Mary fondens "fri for mobberi".