Velkommen til Blomstergården

Blomstergården er en del af Helheden i Vorgod Barde - kaldet Godt Barneliv.
Blomstergården er beliggende i en aktiv landsby - vi benytter os meget af de mange gode områder, der er udenfor vores egen grund.
Der er store udenomsarealer til Blomstergården - ligeledes har vi eget dyrehold.

Børnehaven er oprindeligt normeret til 90 børn. Vi er af flere omgange blevet opnormeret. I 2020 bliver vores normering på 86 børn, regnet ud på hele året.

Dagplejen er i 2013 fusioneret med børnehaven, så Blomstergården i dag omfatter både børnehave og dagpleje. Vi prioriterer et godt samarbejde mellem børnehaven og dagplejen, derfor er dagplejerne regelmæssigt på besøg i børnehaven og deltager ligeledes i fælles emneuger. Herved understøtte barnets udvikling og overgangen til børnehaven. Der arbejdes desuden for en rød tråd og gode overgange i hele Helheden. Overgangen til skolen er beskrevet i folderen: Det gode barneliv, som kan findes under dokumenter.

Vi er i fuld gang med at udarbejde og implementere den styrkede pædagogiske læreplan for Blomstergården, en for børnehaven og en for dagplejen.

Det er vores mål at det enkelte barn trives og udvikler sig maksimalt og alle børn/voksne skal på ingen måde være ens. Vi hylder originalerne her i Blomstergården.

Det er målet, at det enkelte barn, via engagerede medarbejdere, løbende guides og støttes i nærmeste udviklingszone.
Vi er bevidste om at fortælle den gode historie - narrativ - om det enkelte barn og fremhæve barnets styrker og kompetencer.

Forældresamarbejdet vægtes højt i Blomstergården, og det daglige samarbejde bygges på - og opnås gennem - gensidig tillid og respekt.
Personalet arbejder bevidst for at børn og forældre føler sig velkomne - vi prioriterer den daglige dialog højt.

Vi er i forbindelse med arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, også ved at lave nye planer for samtaler, hvor Forældrebetsyrelsen skal inddrages.

Vi har ofte både pædagogstuderende og pædagogisk assistent elever i huset, og vi prioriterer opgaven højt.