Velkommen til Blomstergården

Blomstergården er en del af Helheden i Vorgod Barde - kaldet Godt Barneliv.
Blomstergården er beliggende i en aktiv landsby - vi benytter os meget af de mange gode områder, der er udenfor vores egen grund.
Der er store udenomsarealer til Blomstergården - ligeledes har vi eget dyrehold.

Børnehaven er oprindeligt normeret til 60 børn. Vi er af flere omgange blevet opnormeret, og i dag er der ca. 86 børn i Blomstergården.

Dagplejen er i 2013 fusioneret med børnehaven, så Blomstergården i dag omfatter både børnehave og dagpleje. Vi prioriterer et godt samarbejde mellem børnehaven og dagplejen, derfor er dagplejerne regelmæssigt på besøg i børnehaven og deltager ligeledes i fælles emneuger. Herved understøtte barnets udvikling og overgangen til børnehaven. Der arbejdes desuden for en rød tråd og gode overgange i hele Helheden. Overgangen til skolen er beskrevet i folderen: Det gode barneliv, som kan findes under dokumenter.

Der er fra regeringens side besluttet, at alle daginstitutioner skal arbejde med de seks læreplanstemaer. I kan under dokumenter læse om, hvordan vi i Blomstergården arbejder med læreplanerne.

Det er vores mål at det enkelte barn trives og udvikler sig maksimalt.
Det er målet at det enkelte barn via engagerede medarbejdere løbended guides og præsenteres for nærmeste udviklingszone.
Vi er bevidste om at fortælle den gode historie - narrativ - om det enkelte barn og fremhæve deres styrker og kompetencer.

Forældresamarbejdet vægtes højt i Blomstergården, og det daglige samarbejde bygges på - og opnås gennem - gensidig tillid og respekt.
Personalet arbejder bevidst for at børn og forældre føler sig velkomne - vi prioriterer den daglige dialog højt.

Vi afholder forældresamtaler ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven og i forbindelse med skolestart. Der er altid mulighed for at afholde flere samtaler efter behov.

Vi har ofte både pædagogstuderende og pædagogiskassistent elever i huset, og vi prioriterer opgaven højt.

Samskabelsesaften d. 11.november 2019

03-10-2019

Kære forældre og medarbejdere Her er invitation til samskabelsesaften d. 11. november 2019 Venligst Frank
Blomstergåden Kernehuset Dagplejen.pdf

Forælderinformation maj 2019

28-05-2019

Kære forældre Jeg vedlægger en forælderinformation, med lidt forskellige informationer. God læselyst og aften /Frank
Info til forældre juni.docx

Kommende aktiviteter

11/11 Samskabelsesaftalen
Kære forældre. Se invitationen til samskabelsesaften d. 11. november 2019. Invitationen er i dokumentmappen "Info fra Kommunen" og dokumentet er kaldt "Samskabelsesaften"

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.