Velkommen til Fjelstervang vuggestue og børnehaves hjemmeside.

Børnenes Allé er et helt specielt sted for børn i Fjelstervang - et sted hvor børn kan trives og gro, et sted hvor børn kan lege og lære, et sted hvor børn kan udfordre og udfordres, et sted hvor børn og voksne sammen - i fællesskabet - skal leve og opleve og få mod på tilværelsen.
Børnenes Allé er nærvær, tryghed og fællesskab - den "røde tråd", som følger børnene fra den første dag i vuggestuen og til den sidste skoledag i 6. klasse.
Børnenes Allé er fællesskab, trivsel og læring set ud fra et børneperspektiv. Vi sætter spor
Vi har og en dejlig vuggestue med ca 7 børn og børnehave med ca. 35 børn, som er en del af Børnenes Allé - en helhed, hvor vi samarbejder vuggestue/børnehaven, SFO og Skolen.
Vi er en del af et skønt lokal samfund, hvor der er omsorg og omtanke for hinanden.
Vi vægter glæde, fællesskab, nærhed og tryghed højt. - Vi har fokus på det enkelte barn i fællesskabet.
Vores værdiord er : TRIVSEL - BØRNEPERSPEKTIV - LÆRING.
Vi har I børnehaven en stor legeplads på 5000 m2 med bakke, skov, børnenes have, frugttræer og buske. Vi er selvforsynende med saft og frugt/bær i efteråret.

VI SKAL ALLE FØLE/OPLEVE VI ER NOGET SÆRLIGT:)
Vi har fokus på DIALOGEN i samarbejdet med hinanden og med forældrene.
Kom hvis noget undre jer eller I ønsker en snak - det betyder meget for os.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os!
Leder Pia Jespersen 99742841
Se også Fjelstervang skoles hjemmeside: fjelstervang-skole.skoleporten.dk

Ringkøbing Skjerns kommunes Fælles børne- og ungesyn kan tematiseres omkring følgende indsatsområder.
. Udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer.
. Dialogen med forældrene.
. Tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
. Børn og unge skal mødes af tydelige, autentiske og anerkendende voksne.
. Samarbejde i lokalområderne for at sikre gode overgange.
. Voksne, som har med børn og unge at gøre, skal have et fælles sprog. . Anerkendelse af det enkelte barn som et bærende element i det pædagogiske grundlag.

Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt, er derfor af afgørende betydning. Det fælles syn på barnet hviler på et anerkendende grundlag med en ressourceorienteret pædagogisk tilgang.
Der tages afsæt i at se muligheder, og der fokuseres på det, der virker og ønskes opnået.
Det er en grundlæggende antagelse at:
. Børn gør det rigtige, hvis de kan.
. Børn gør det bedste, de kan i de givne omstændigheder og ud fra egne ressourcer.
. Børn vil gerne tages alvorligt, ses, høres og forstås.
. Børn ønsker at være en del af fællesskaber.
. Børn ønsker mening med deres liv. Læring betragtes som en proces, hvor der aktivt skabes viden i et gensidigt forhold mellem barnet og omverdenen.
Læring finder sted i formelle og uformelle læringsprocesser, gennem leg, undervisning og andre pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og situationer.