Velkommen

Lions Clubs Børnehave er en selvejende institution oprettet i 1973 af Lions Club Videbæk. I det daglige er Lions Club en stor del af vores liv. De sidder i bestyrelsen og hjælper med praktiske ting.

Vi er normeret til 63 børn i alderen tre til seks år. Børnene er fordelt på tre stuer, der hedder Elefantstuen, Løvestuen og Girafstuen. Børnene er aldersmæssigt blandet på alle 3 stuer.
Hvert år efter sommerferien samler vi de ældste børn en dag om ugen med skoleforberedende aktiviteter. Fra 1. marts - 30. juni flytter ældste årgang på Sneglestuen, som er et anneks til børnehaven. Børnene går på Sneglestuen fast indtil skolestart. Der arbejder vi meget med at gøre børnene til gode sociale kammerater - til at være selvhjulpne - ligesom vi tilstræber, at give børnene en begyndende forståelse for bogstaver og tal.

Hele børnehaven arbejder i temaer, som vi planlægger ud fra Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, som er lovbestemt. Det kan være emner på 1 - 3 uger - nogle gange på tværs af hele huset.
Se vores Pædagogiske Læreplaner under : Dokumenter

I det daglige arbejde lægger vi vægt på, at børnene oplever et fællesskab i en glad og tryg atmosfære. Vores baggrund er kommunens Fælles Børne- ungesyn.

Vi prioriterer legen højt og finder det betydningsfuldt, at børnene kan indgå i sociale sammenhænge. Vi arbejder anerkendende og inkluderende og ser vigtigheden af, at barnet er en del af fællesskabet.
Se under dokumenter : "Det kendetegner Lions Clubs Børnehave, at ...."

Vi bruger lokalområdet i det daglige : Herborg Bakker, anlægget, plejehjemmet, biblioteket, den gamle togbane, aboretet m.m. Hver dag er vi ude på vores egen legeplads.


Vi arbejder med FRI FOR MOBBERI. (Mary-fonden)

Vi ønsker, at der skal være et godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig tillid og respekt for hinandens ønsker og holdninger.

Vi ønsker gennem tværfaglig samarbejde at tilgodese børn med særlige behov.

Vi har løbende studerende og modtager også forskellige praktikanter, jobafklaringsforløb, aktivering o.lign.
Vi tilstræber, at børnene får mulighed for at møde voksne med forskellig baggrund i børnehaven.

Det er vores mål, at Lions Clubs Børnehave skal være en arbejdsplads, der er præget af gensidig tillid og tryghed personalet imellem, for at give grobund for den enkelte og stedets udvikling.


Velkommen Sean, der starter på Girafstuen 1. marts.

25-02-2020

Velkommen Sean.

Kommende aktiviteter

17/3 Adopter et landskab
Vi går selv i Herborg Bakker og plejer vores venskabsområde.
30/3 Fotograf
Alle børn fotograferes - både gruppebilleder og portrætbilleder.

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.