Velkommen til Spjald børnehave!

Spjald børnehave er en kommunal institution med omkring 75 børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 6 år.

De 75 børn er fordelt på 4 stuer, BLÅBÆR, TYTTEBÆR, JORDBÆR OG SOLBÆR. Solbærstuen er en gruppe hvor de ældste børn samles i deres sidste år i børnehaven. Her er der øget fokus på skoleparathed, leg og læring, venskaber, relationer og fællesskab.

VISION:
Spjald børnehave vil være et unikt sted, hvor vi stræber efter at være udviklende og inspirerende. Hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for at være.

MISSION:
- Børn: At skabe et alsidigt og udviklende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i børnefællesskaber og det enkelte barn. Vores mål er at børnene tænker tilbage på deres børnehavetid med glæde.
- Forældre: At skabe nogle rammer der gør at forældre trygt kan overlade deres barn i Spjald Børnehave. I Spjald børnehave vægter vi et godt samarbejde mellem forældre og personale. Samt det at give forældre medindflydelse på deres barns hverdag.
- Medarbejdere: At medarbejdere i Spjald børnehave har medindflydelse på deres arbejde, så vi sammen skaber en god og alsidig arbejdsplads med faglig udvikling og fornyelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og i forvaltningens overordnede politiske mål.

VÆRDIER:
I Spjald børnehave tager vi udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern kommunes værdier, som er at være: ordentlige, nysgerrige og handlende. Beskrives yderligere under fanen dokumenter.

PÆDAGOGIK:
Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan, som tager afset i et bredt læringsbegreb.
Det er hensigten, at læringsmiljøet understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i et fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde. Vi tager udgangspunkt i, at skabe betydningsfulde relationer mellem barn/barn og voksen/barn.
Målet med læringsmiljøet er frugtbare erfaringer, oplevelser og deltagelsesmuligheder.

Kommende aktiviteter

18/12 Blåbær
I dag har vi haft besøg af julemanden, som først gik rundt om børnehaven, bagefter var han på besøg på hver stue, med gaver. Hele børnehaven var ude at danse om juletræet (flagstangen) Til middagsmad fik vi risengrød
18/12 Jordbær
Idag til samling kom julemanden gående udenfor vinduet. Det vakte meget interesse hos (stort set) alle børn. Han kom rundt på stuerne og havde gaver med sig. Mange fik givet ham et kram. Vi gik ud for at danse rundt om juletræet sammen med julemanden. Vi fik risengrød til middag.

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.