Velkommen til Spjald børnehave!

Spjald børnehave er en selvejende institution med omkring 60 børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 6 år.

De 60 børn er fordelt på 3 stuer, BLÅBÆR, TYTTEBÆR OG SOLBÆR. Solbærstuen er en gruppe hvor de ældste børn samles i deres sidste år i børnehaven. Her øges fokus på skoleparathed, leg og læring, venskaber og relationer.

I Spjald børnehave arbejder vi ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcemæssig tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie. Vi arbejder ud fra kommunens overordnede mål, så der bliver skabt en sammenhæng mellem vores mål og kommunens.

I vores arbejde med børnene ligger vi vægt på ord som: tryghed, glæde, omsorg, leg og læring, gensidig tillid og respekt for hinanden. Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger.
Vi vil videreføre de hjemlige værdier og rammer, og har derfor indrettet vores institution med en blanding af nye og gamle ting, så børnehaven ikke virker så institutionspræget.
Vi prioriterer udelivet, da det appellerer til en krop i bevægelse, følelserne, fantasien og nysgerrigheden.
Vi har stort fokus på sprog, og har derfor lavet en sproggruppe med øget fokus på sprogets finurligheder.
Vi har i Spjald børnehave valgt, at have madordning og dertilhørende kostpolitik, for at fremme børnenes trivsel og velbefindende.

Vi bruger lokalområdet i det daglige: Hallen, Brejninggård efterskole, Omme bakker, Åparken, plejehjemmet, fiskesøen, skolen m.m.

Vi ønsker, at der skal være et godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig tillid og respekt for hinandens ønsker og holdninger.

Vi ønsker gennem tværfaglig samarbejde at tilgodese børn med særlige behov.
Vi arbejder med FRI FOR MOBBERI. (Mary-fonden)

Vi har løbende studerende og modtager også folk i virksomhedspraktik, løntilskud mm.
Vi tilstræber, at børnene får mulighed for at møde voksne med forskellig baggrund i børnehaven.

Rigtig god fornøjelse med Spjald børnehaves hjemmeside.

Arrangementer i Spjald børnehave 2018

23-01-2018

Kære Forældre. Jeg kan forstå, at der er mange af jer som ikke kan lukke filen op. Jeg prøver nu at ligge sedlen ind under nyheder og håber det hjælper:-) God dag. Hilsen Elsebeth
Arrangementer i Spjald børnehave 2017.docx