Velkommen til Spjald børnehave!

Spjald børnehave er en kommunal institution med omkring 75 børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 6 år.

De 75 børn er fordelt på 4 stuer, BLÅBÆR, TYTTEBÆR, JORDBÆR OG SOLBÆR. Solbærstuen er en gruppe hvor de ældste børn samles i deres sidste år i børnehaven. Her er der øget fokus på skoleparathed, leg og læring, venskaber, relationer og fællesskab.

VISION:
Spjald børnehave vil være et unikt sted, hvor vi stræber efter at være udviklende og inspirerende. Hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for at være.

MISSION:
- Børn: At skabe et alsidigt og udviklende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i børnefællesskaber og det enkelte barn. Vores mål er at børnene tænker tilbage på deres børnehavetid med glæde.
- Forældre: At skabe nogle rammer der gør at forældre trygt kan overlade deres barn i Spjald Børnehave. I Spjald børnehave vægter vi et godt samarbejde mellem forældre og personale. Samt det at give forældre medindflydelse på deres barns hverdag.
- Medarbejdere: At medarbejdere i Spjald børnehave har medindflydelse på deres arbejde, så vi sammen skaber en god og alsidig arbejdsplads med faglig udvikling og fornyelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og i forvaltningens overordnede politiske mål.

VÆRDIER:
I Spjald børnehave tager vi udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern kommunes værdier, som er at være: ordentlige, nysgerrige og handlende. Beskrives yderligere under fanen dokumenter.

PÆDAGOGIK:
Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan, som tager afset i et bredt læringsbegreb.
Det er hensigten, at læringsmiljøet understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i et fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde. Vi tager udgangspunkt i, at skabe betydningsfulde relationer mellem barn/barn og voksen/barn.
Målet med læringsmiljøet er frugtbare erfaringer, oplevelser og deltagelsesmuligheder.