Velkommen
til Bækkehøj Børneunivers


Bækkehøj Børneunivers er en alternativt bygget kommunal børneinstitution beliggende på en 10.000 m2 stor, pragtfuld naturgrund med kælkebakke, skov og legeplads . Bækkehøj er normeret til 70 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.


Hele grundtanken i vores hus er funderet på det positive og anerkendende princip.


Vi gør det, der virker ved at gøre en forskel og vi ønsker at skabe et rummeligt miljø med højt til loftet.

Vi er faglig velfunderede og kommunens værdier, vi er ordentlige, vi er nysgerrige og vi handler, betyder hos os at vi møder det enkelte menneske med hjertevarme, som er ensbetydende med at vi, som personale, er smilende og imødekommende, at vi tager barnets følelser alvorligt og har stor rummelighed overfor forskellighed.


Vi ønsker at skabe livskvalitet for det enkelte barn, ved at praktisere en anerkendende pædagogik, hvor barnet bliver set, hørt og forstået, samtidig med det får passende med udfordringer.

Vi tager udgangspunkt i det barnet mestrer og opøver herigennem det barnet har brug for at lære.

Vi er gode voksenmodeller med et positivt livssyn, som indgår i forpligtende fællesskaber med dialogen, som vores vigtigste redskab.


FERIEPASNING:
Der er fælles feriepasning for de børn der et pasningsbehov, såvel i Bækkehøj, som i Fredensgade i ugerne 29, 30 og 31.
Pasningen tilbydes i Bækkehøj Børneunivers.
Vi har lukket den 5. juni og fredag efter Kr. Himmelfarsdag den 11 maj.

Ændring af pladstyper

15-11-2018

Se vedlagte dokument vedr. info om ændring af pladstyper.
18-031524-8 - Varsling om ændring af pladstyper.msg

Ændring af 25 timers pladser til 30 timer

14-11-2018

Fra 1. januar 2019, kan ingen børn optages på 25 timer eller ændre pladstype til 25 timer. Pr. 1. januar 2019 er en deltidsplads på 30 timer De børn der benytter en 25 timers plads, vil automatisk bliver overført til 30 timer pr. 1. marts 2019.

Nye takstpriser fra 1. januar 2019.

14-11-2018

Nye priser for forældrebetaling for 2019 se vedlagte dokument.
Takstoversigt - 2019_DOCX.PDF