Gl. Kongevej er en børnehave, vuggestue og dagpleje med ca. 100 børn i alderen 1/2 til 6 år.

Børnehaven er i 2019 normeret til 40 børn, der er fordelt på 3 stuer: Skovmusen, Sommerfuglen og Rådyrene. Sommerfuglen og Skovmusen er aldersintegrerede stuer og Rådyrgruppen er for kommende skolebørn.
I vuggestuen er der 12 børn.

De ca. 50 dagplejebørn er fordelt på 11 dagplejere, der hver har 4-5 børn.
Dagplejerne kommer på børnehavens legeplads og i huset på Gl. Kongevej, dette da der aktivt arbejdes med gode overgange. I Gl. Kongevej har vi 4 gæstepladser for Dagplejebørn over 2 år og ved at Dagplejerne bruger både legepladsen og huset jævnligt, får børnene på denne måde et godt kendskab til omgivelserne samt personalet på Gl. Kongevej. Desuden er Dagplejerne i legestue en gang ugentligt på Fischersvej ved siden af biblioteket. Her er der både en lille legeplads og der er mulighed for at benytte den store sal. Derudover besøger dagplejerne de 2 andre børnehaver i byen og bruger byens grønne områder og lokalmiljøet.

Vi har påbegyndt implementeringen af Den styrkede læreplan, hvilket betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i et børneperspektiv og ud fra det dobbelte læringsblik, hvilket betyder, at den voksne skal arbejde med egen udvikling for gennem læringsmiljøet at kunne understøtte det enkelte barn og børnegruppens læring, trivsel, udvikling og dannelse. Desuden arbejder vi med afsæt i Kommunens Fælles børne- ungesyn, hvilket er en systemisk, anerkendende og ressource orienteret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie og vi er desuden inspireret af ICDP (International Child Development Programme).
I børnehaven lægges der stor vægt på udeliv. Vi bruger legepladsen meget og børn og voksne er i skoven i 14-dages perioder.