Gl. Kongevej er en børnehave, vuggestue og dagpleje med ca. 100 børn i alderen 1/2 til 6 år.

I børnehave er der P.T. 34 børn fordelt på 3 stuer Skovmusen, Sommerfuglen og Rådyrene. Sommerfuglen og Skovmusen er aldersintegrerede stuer. Rådyrgruppen er for kommende skolebørn.
I vuggestuen er der 12 børn.

De ca. 60 dagplejebørn er fordelt på 15 dagplejere, der hver har 4-5 børn.

Dagplejerne kommer hver mandag på besøg i børnehaven og de er i legestue en gang ugentligt på Fischersvej. Derudover besøger dagplejerne de 2 andre børnehaver i byen og bruger byens grønne områder.


Vi har påbegyndt implementeringen af Den styrkede læreplan, hvilket betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i et børneperspektiv og ud fra det dobbelte læringsblik, hvilket betyder, at den voksne skal arbejde med egen udvikling for gennem læringsmiljøet at kunne understøtte det enkelte barn og børnegruppens læring, trivsel, udvikling og dannelse. Desuden arbejder vi med afsæt i Kommunens Fælles børne- ungesyn, hvilket er en systemisk, anerkendende og ressource orienteret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie og vi er desuden inspireret af ICDP (International Child Development Programme).
I børnehaven lægges der stor vægt på udeliv. Vi bruger legepladsen meget og børn og voksne er i skoven i 14-dages perioder. Se Børnehavens læreplaner under dokumenter.

Til forældre med børn i Dagpleje

05-09-2017

Til forældre med børn i Dagpleje
Til forældre med børn i Dagpleje.docx

FamilieFOKUS brochure

11-02-2016

Hjælp til at skabe en bedre hverdag for familier med et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap
FamilieFOKUS_brochure_2016.pdf