Gl. Kongevej er en børnehave, vuggestue og dagpleje med ca. 100 børn i alderen 1/2 til 6 år.

I børnehave er der P.T. 40 børn fordelt på 2 stuer Skovmusen og Sommerfuglen. . Sommerfuglen og Skovmusen er aldersintegrerede stuer.Rådyrgruppen er for kommende skolebørn og starter hvert år omkring februar

I vuggestuen, som startede 15. september 2015, er der 12 børn.

De ca. 60 dagplejebørn er fordelt på 15 dagplejere, der hver har 4-5 børn.

Dagplejerne kommer hver mandag på besøg i børnehaven og de er i legestue en gang ugentligt på Fischersvej. Derudover besøger dagplejerne de 2 andre børnehaver i byen og bruger byens grønne områder.


Alle arbejder ud fra pædagogiske læreplaner og kommunens Fælles børne- ungesyn. Vi arbejder ud fra den systemisk, anerkende og ressourcemæssigt tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie, vi er inspireret af ICDP (International Child Development Programme)
I børnehaven lægges der stor vægt på udeliv. Vi bruger legepladsen meget og børn og voksne er i skoven i 14-dages perioder. Se Børnehavens læreplaner under dokumenter.

taksoversigt 2018

17-10-2017

taksoversigt 2018
Takstoversigt - 2018_DOCX.pdf

Til forældre med børn i Dagpleje

05-09-2017

Til forældre med børn i Dagpleje
Til forældre med børn i Dagpleje.docx

Tøffetid

25-04-2016

Et lille skriv om det bare at være sammen
tøffetid.pdf


FamilieFOKUS brochure

11-02-2016

Hjælp til at skabe en bedre hverdag for familier med et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap
FamilieFOKUS_brochure_2016.pdf

Medicin

24-02-2015

Medicingivning i dagpleje og børnehave
Medicingivning i dagpleje og børnehav1.docx