Solstrålen er en børnehave og dagpleje med omkring 125 børn i alderen ½ år til 6 år.

De ca. 62 børn i børnehaven er fordelt på 3 aldersintegrerede stuer, STORKEN, LÆRKEN og STÆREN.

De omkring 60 dagplejebørn -er fordelt på 15 dagplejere, der hver har 4-5 børn tilknyttet. Dagplejebørnene og deres dagplejer kommer regelmæssigt i Solstrålen - dels for at holde legestue men ligeledes for at møde børnehavebørnene.

Stuerne samarbejder på tværs af alder, køn og afdelinger om forskellige aktiviteter. Ligeledes samarbejder dagplejerne og personalet i børnehaven om overgangen fra dagpleje til børnehave. I løbet af året afholder vi ligeledes aktiviteter/arrangementer, hvor alle er samlet.

I Solstrålen arbejder vi ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie. Ringkøbing-Skjern Kommunes børne- og ungepolitik, samt det fælles børne- og ungesyn ligger til grund for vores pædagogiske arbejde.

I vores arbejde med børnene danner ordene; OMSORG, LEG, ANERKENDELSE, LÆRING og UDVIKLING grundlaget for vores samvær med børnene og deres indbyrdes samvær, så de får selvværd og lærer at begå sig blandt andre mennesker i forskellige sammenhænge.

Derudover prioriterer vi naturoplevelser i Naturens Rige højt, da de appellerer til følelserne, fantasien og nysgerrigheden.

Vi arbejder med sproglig opmærksomhed, så børnene får øget deres sproglige kompetencer gennem historielæsning, rim og remser og leg.

Kommende aktiviteter

22/8 Alle fra Lærken går en tur.
Vi vil gå en tur ud i Naturens Rige. Mødetid: kl: 9:00
23/8 Fødselsdag på Lærken!
Vi vil fejre fødselsdag for Maliah På Lærken kl: 10:15

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.