VELKOMMEN TIL MARIEHØNEN OG SFO.

Mariehønen er en idrætsbørnehave med ca. 30 børn. Børnene er aldersopdelte i 2 primære grupper: Solsikkestuen med børn i alderen 3 - 5 år og Uglegruppen(førskolegruppen) med børn i alderen 5 - 6 år.

Mariehønen har relativ nye lokaler, som er lyse og imødekommende. Vi har et skønt fællesrum, to grupperum, et rum til læse/hygge og rollelege og et pude/tumle rum. Vi har rig mulighed for at benytte skolens gymnastiksal og hallen i aktivitetshuset til rytmik og bevægelse.

Den 1.12. 2015 blev vi certificeret idrætsinstitution. Dette betyder, at vi i dagligdagen lægger vægt på idræt. leg og bevægelse. Vi er bevidste om hvorfor vi sætter bevægelses lege i gang og bevidste om, hvordan vi både som pædagoger og forælder er rollemodeller for børnene. Vi har følgende værdier, som vi tager udgangspunkt i: Læring - glæde og fællesskab
I 2020 bliver certificeret Sang-glad institution. Så sang og musik er i høj sædet.

Legepladsen er stor og rummelig men med adskillige små kroge, som giver børnene mulighed for at lege i mindre grupper. Legepladsen udfordrer børnenes fantasi og den giver mulighed for at børnene får brugt deres krop på mange forskellige måder.

SFO`en består af ca. 35 børn fra 0.klasse til og med 3. klasse. Børnene får tilbudt mange forskellige aktiviteter, som de frit kan vælge at deltage i. Der bliver løbende afholdt temaer med små events, udflugter og ture ud af huset.

I vuggestuen og i børnehaven bestræber vi os på, at læringsmiljøet bliver så udviklende og så lærerigt som muligt. Vi arbejder pædagogisk med den styrkede læreplan. Legen er her i centrum og vi er meget bevidste om, at al læring sker gennem legen. Vi sørger for, at vi når målene for de seks temaer. Siden 1.2.2019 har vi deltaget i projekt sangglad. Vi har en musikkonsulent tilknyttet institutionen i 2 år. Hun underviser børn og voksne i sang og rytme, så sangen udvikles og kvaliteten højnes. Efter to år certificeres vi som sangglad institution.


Vi er som voksne bevidste om, hvordan vi er rollemodeller for børnene. Vi taler ordentlig til hinanden, vi anerkender børnene for de personligheder, de er. Vi har det børnesyn, der siger: BØRN GØR DET RIGTIGE, HVIS DE KAN og ikke: BØRN GØR DET RIGTIGE, HVIS DE VIL. Dette afspejles i vores hverdag, hvor vi guider børnene efter behov og hjælper dem til at kunne mestre mere og mere. Vi deltager aktivt i legen og sørger for at hjælpe børnene i udsatte positioner. Det skal hver dag være en god og lærerig dag for ALLE børn.

Dialogen med forældrene i institutionen vægtes højt. Vi lytter til forældrenes behov og finder i fællesskab de gode løsninger. Forældregruppen er meget engageret og deltagende - også når det gælder praktiske gøremål. Vi afholder et årligt legepladsdag, hvor forældrene hjælper med nye legeredskaber, oprydning og reparationer.

VUGGESTUEN TUSINDFRYD

Den 1.4.2018 åbnede vi vuggestuen Tusindfryd i tilknytning til Mariehønen. Vuggestuen har til huse i ny renoverede lokaler. Der er plads til ca. 12 børn, men vi er startet ud med 8 børn. Dette betyder, vi har gode muligheder for netop at lære de 8 børn at kende, så de kan falde godt til hos os.
I vuggestuen vægter vi den nære og tætte kontakt til børnene, så de føler sig trygge og kan trives. Vi lægger vægt på en god og indholdsrig hverdag, hvor aktiviteter og lege er tilpasset til børnenes alder. Især vægter vi sang/musik og bevægelse.
Vi tilstræber, at børnene kommer ud hver dag, enten på vuggestuens legeplads, børnehavens legeplads eller gåture i nærområdet.
Der er et tæt samarbejde med børnehaven og børnene vil komme til at kende børnehaven og personalet i børnehaven rigtig godt. Dette bevirker, at overgangen til børnehaven bliver lettere.
Hvis I er interesseret i at høre mere om vuggestuen og evt. modtage vores folder om indholdet i vuggestuen, er i meget velkomne til at kontakte børnehaven på tlf. 97-364342. I kan også blive skrevet op til plads i vuggestuen via den digitale pladsanvisning: www.rksk.dk/digitalpladsanvisning.