VELKOMMEN TIL MARIEHØNEN OG SFO.

Mariehønen er en idrætsbørnehave med ca. 30 børn. Børnene er aldersopdelte i 2 primære grupper: Solsikkestuen med børn i alderen 3 - 5 år og Uglegruppen(førskolegruppen) med børn i alderen 5 - 6 år.

Mariehønen har relativ nye lokaler, som er lyse og imødekommende. Vi har et skønt fællesrum, to grupperum, et rum til læse/hygge og rollelege og et pude/tumle rum. Vi har rig mulighed for at benytte skolens gymnastiksal og hallen i aktivitetshuset til rytmik og bevægelse.

Den 1.12. 2015 blev vi certificeret idrætsinstitution. Dette betyder, at vi i dagligdagen lægger vægt på idræt. leg og bevægelse. Vi er bevidste om hvorfor vi sætter bevægelses lege i gang og bevidste om, hvordan vi både som pædagoger og forælder er rollemodeller for børnene. Vi har følgende værdier, som vi tager udgangspunkt i: Læring - glæde og fællesskab

Legepladsen er stor og rummelig men med adskillige små kroge, som giver børnene mulighed for at lege i mindre grupper. Legepladsen udfordrer børnenes fantasi og den giver mulighed for at børnene får brugt deres krop på mange forskellige måder. Vi har for nylig anskaffet os en Tarzan bane med sjove udfordringer og en stor fugleredegynge med plads til mange børn.

SFO`en består af ca. 35 børn fra 0.klasse til og med 3. klasse. Børnene får tilbudt mange forskellige aktiviteter, som de frit kan vælge at deltage i. Der bliver løbende afholdt temaer med små events. Børnene producerer deres egen musikvideoer, hvilket er et kæmpe hit.

I Mariehønen fordyber vi os i de seks temaer fra læreplanerne: Børnenes sprog, motorik, sociale udvikling, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og barnets alsidige udvikling. Gennem hele året igangsætter vi aktiviteter, som hører under disse temaer. Vi er bevidste om, hvilket læringsmiljø vi tilbyder børnene og bevidste om legens betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling.

ÅBENT PLAN DAGE.

For at give børnene mulighed for at være sammen med andre børn end dem de er på gruppe med, give dem mulighed for fordybelse og mulighed for frit at vælge aktiviteter/voksne, har vi indført åben plan uge hver 3. uge. De voksne igangsætter aktiviteter og børnene kan frit vælge, hvad de har lyst til. Igennem en periode på 9 uger, vil alle børn få mulighed for at fordybe sig i et bestemt emne.
Vi oplever, at børnene nyder disse åbent plan dage og hele huset summer af glade og tilfredse børn

Vi er som voksne bevidste om, hvordan vi er rollemodeller for børnene. Vi taler ordentlig til hinanden, vi anerkender børnene for de personligheder, de er. Vi har det børnesyn, der siger: BØRN GØR DET RIGTIGE, HVIS DE KAN og ikke: BØRN GØR DET RIGTIGE, HVIS DE VIL. Dette afspejles i vores hverdag, hvor vi guider børnene efter behov og hjælper dem til at kunne mestre mere og mere.

Vores indsatsområde er inklusion. Det er vores opgave at inkludere børnene i det lille og det store fællesskab, så alle får en følelse af at høre til. I det hele taget er trivsel i fokus, hvor vi bestræber os på, at glæde, nysgerrighed og hjælpsomhed går hånd i hånd.

Dialogen med forældrene i institutionen vægtes højt. Vi lytter til forældrenes behov og finder i fællesskab de gode løsninger. Forældregruppen er dybt engagerede og deltagende - også når det gælder praktiske gøremål

VUGGESTUEN TUSINDFRYD

Den 1.4.2018 åbnede vi vuggestuen Tusindfryd i tilknytning til Mariehønen. Vuggestuen har til huse i ny renoverede lokaler. Der er plads til ca. 12 børn, men vi er startet ud med 8 børn. Dette betyder, vi har gode muligheder for netop at lære de 8 børn at kende, så de kan falde godt til hos os.
I vuggestuen vægter vi den nære og tætte kontakt til børnene, så de føler sig trygge og kan trives. Vi lægger vægt på en god og indholdsrig hverdag, hvor aktiviteter og lege er tilpasset til børnenes alder. Især vægter vi sang/musik og bevægelse.
Vi tilstræber, at børnene kommer ud hver dag,enten på vuggestuens legeplads, børnehavens legeplads eller gåture i nærområdet.
Der er et tæt samarbejde med børnehaven og børnene vil komme til at kende børnehaven og personalet i børnehaven rigtig godt. Dette bevirker, at overgangen til børnehaven bliver lettere.
Hvis I er interesseret i at høre mere om vuggestuen og evt. modtage vores folder om indholdet i vuggestuen, er i meget velkomne til at kontakte børnehaven på tlf. 97-364342. I kan også blive skrevet op til plads i vuggestuen via den digitale pladsanvisning: www.rksk.dk/digitalpladsanvisning.

Kommende aktiviteter

16/6 Cykel uger
Ugler vil arbejde med cykel tema. De vil blive udfordret på deres cykel. Afslutning på det hele er en cykeltur til Faster anlæg, med madpakker og hygge.
17/6 Cykel uger
Ugler vil arbejde med cykel tema. De vil blive udfordret på deres cykel. Afslutning på det hele er en cykeltur til Faster anlæg, med madpakker og hygge.

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.