Stauning Børnehus er en integreret institution med ca. 100 børn, hvoraf de 30 børn går i vores børnehave og 18 går i Vuggestuen Bamsebanden.
Vores SFO har pt. ca. 52 børn fra 0.kl - 3. kl. For nærmere info omkring SFO henvises der til Stauning Skoles hjemmeside under fanen fritid.

Det er politisk besluttet, at der den 1.9.16 skal oprettes vuggestue i Stauning Børnehus. Se velkomstfolder under downloads Bamsebanden.

Velkommen til Stauning Børnehus.
Vi er i vuggestue og børnehave netop februar 2019 gået i gang med at certificere os til Projekt Sangglad institution.
Sang og musik er naturlige udtryksformer der skaber glæde, energi og fælleskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.
Det betyder i praksis, at Sangen er en naturlig del af dagligdagen og vores fokus er på, at udvikle sang som pædagogisk ramme og indhold. For mere info omkring Projekt Sangglad se www.sangglad.dk

I Stauning Børnehus arbejder vi ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcemæssig tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie. Ringkøbing-Skjern Kommunes børne- og ungepolitik, samt det fælles børne- og ungesyn ligger til grund for vores pædagogiske arbejde.

Stauning Børnehus er netop færdiguddannet LP institution. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børnenes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellens platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for børnenes udvikling, trivsel, motivation og læring.

Omsorg, trivsel, dannelse, leg, anerkendelse, læring og udvikling er værdier og grundlaget for vores samvær med børnene og deres indbyrdes samvær, så de oplever en tryg "øvebane", hvor der kan arbejdes med selvværd, og det at lære at begå sig blandt andre mennesker i forskellige sammenhænge.

Vi er heldige, at vores institution ligger i naturskønne omgivelser NATURENS RIGE. Vi er i gå afstand til Stauning havn, spejderhytten, fiskesø osv. Fysisk er vi placeret på samme matrikel som Stauning skole. Det giver os den store gevinst, at vi har en enestående mulighed for at sikre, at der er en rød tråd i overgang fra vuggestue, børnehave, SFO til skole, da vi i årets løb jævnligt samarbejder med skolen omkring forskellige emner og forløb. Hele skoleåret 18/19 har vi b.la besøg i børnehaven af 4. klasse, der er læsevenner for vores børnehavebørn. Børnene oplever derved tryghed ift. skolen og lærerne, og derfor bliver det et tillidsfuldt og trygt skifte, når børnene skal fra børnehaven til skole.

Vi samarbejder med Friplejehjemmet i Stauning sådan, at vi indimellem går på besøg hos vores venner og hygger os sammen.

I vuggestuen og børnehaven har vi et samarbejde med Stauning Dejbjerg U og I, hvor vi fra Oktober til Marts hver Tirsdag sender vores børn til gymnastik fra kl. 15.30-16.15. Det er en helt unik mulighed for, at jeres barn/børn kan deltage i en fritidsaktivitet, da det ligger i forlængelse af Børnehave - vuggestuedagen, og fordi vi sørger for at sende børnene afsted.

I Stauning Børnehus prioriterer vi, at:

Se, høre, forstå, anerkende og tage ALLE børn alvorligt. Vi ved, at ethvert barn er unikt og handler og behandler barnet derefter. For os handler det om, at:

Give plads for spontanitet i hverdagen

At udvise gensidig respekt for hinanden

At undersøge og opleve nærmiljøet. Vi udforsker naturen omkring os. Vi bruger dagligt vores dejlige legeplads, og inddrager aktivt den skønne natur og lokalmiljøet i vores hverdag.

At skabe tillid og tryghed.

At vi er oprigtigt nærværende og engagerede.

At fremme og stimulere barnets lyst til leg og aktiviteter

At arbejde med sproglig opmærksomhed, så børnene får øget deres sproglige kompetencer gennem historielæsning, rim/remser og leg.

Have en tænkning/ et udgangspunkt om, at legen er grundlæggende for børns sociale og personlige udvikling. Legen fremmer b.la. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.