Velkommen til Børnehaven Lærkeredens hjemmeside. Håber du med hjemmesiden kan få en lille ide om, hvad en institution med ca. 64 børn og voksne bedriver.

Børnehaven Lærkereden er en kommunal institution med børn i alderen fra 2,10 - 6 år.
Herunder hører også 4 kommunale dagplejere med 4 børn hver i alderen fra 6 måneder til 2,10 år. Vi er en del af Helheden Rækker Mølle Børnefirkløver. Helheden består af Dagplejen, Børnehaven, Skolen og Sfo'en.
I Rækker Mølle Børnefirkløver har vi et tæt samarbejde, som gerne skulle resultere i bedre overgange - og som meget gerne skulle komme netop jeres barn til glæde og gavn.

Lærkereden ligger i et skønt område lige midt i NATURENS RIGE.
Vi har et meget aktivt lokalsamfund, som derfor selvsagt er aktivt deltagende i børnehavens ve og vel.

I Lærkereden arbejder vi overordnet ud fra en systemisk, narrativ og anerkendende tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie. Ringkøbing-Skjern Kommunes børne- og ungepolitik, samt det fælles børne- og ungesyn ligger til grund for vores pædagogiske arbejde..

Vi modtager løbende studerende fra seminariet, folk i aktivering eller folk som er i et jobafklaringsforløb o. lign. Vi tilstræber, at dette også vil være en fordel for jeres børn, at der kommer en mangfoldighed i mødet med forskellige voksne.

Forældresamarbejdet vægtes højt og det daglige samarbejde bygges på - og opnås gennem - gensidig tillid og respekt for hinandens ideer og holdninger. Vi går efter de gode løsninger, sammen med forældrene. Personalet arbejder bevidst for at børn og forældre føler sig velkommen - vi prioriterer derfor den daglige dialog højt. Vi afholder forældresamtaler ca. 3-6 måneder efter barnets start i børnehaven og i forbindelse med skolestart. Der er dog altid mulighed for at afholde flere samtaler efter behov.

Vores mål er at være 'byens bedste børnehave' - for både børn og voksne. Derfor skal vi også være en arbejdsplads, som er præget af gensidig tillid og ordentlig dialog de voksne imellem. Der skal være mulighed for udvikling og sparring. For når barnet mødes af dygtige og anerkendende voksne, motiveres det bedst til nytænkning og udvikling. Det pædagogiske arbejde består ikke i, at vi har en masse viden, vi skal have overført til barnet. Vi skal i stedet skabe læringsmiljøer, hvor barnet har optimale muligheder for at lære og udvikles.

Hvis du interesseret i, at få dit barn i Børnehaven Lærkereden, så kontakt os endelig, enten pr. telefon eller mail, eller kom forbi og se Børnehaven.
Kommende aktiviteter

21/8 Sommerfest
Der holdes sommerfest for Spurvens børn, søskende og forældre samt for børn, søskende og forældre hos Janni og Anne-Marie. Invitation følger.
28/8 Sommerfest
Der holdes sommerfest for Svalens børn, søskende og forældre samt børn, søskende og forældre hos Kis og Alice. Invitation følger

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.