Børnenes Rige Ølstrup er en 0-10 års aldersintegreret institution, som blev taget i brug 27. januar 2017 med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk, skøn badesø, og adgang til en lille privat skov. Vi har pt. 64 børn.

Ølstrup er et aktivt lokalsamfund, og byen blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.


Se evt. vores facebookside:

https://www.facebook.com/BornenesRige/Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at vi vil være en institution i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet, kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Nyhedsbrev pr. 10.08.20

10-08-2020

Nyhedsbrevet kan finde på hjemmesiden under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 10. august 2020.pdf

Covid-19 nyt - udenlandsrejser

19-06-2020

Nyt vedr. udenlandsrejser. Dokumentet findes i mappen "Coronavirus" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. God weekend Dan
Covid-19 opdatering 19.06.2020.docx.pdf

Nyhedsbrev. pr. 14.05.2020

14-05-2020

Nyhedsbrevet kan finde på hjemmesiden under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 14. maj 2020.pdf


Coronavirus

04-03-2020

Ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen vedr. coronavirus, hvis man har været i geografiske risikoområder. Kan findes på hjemmesiden i fanen dokumenter i mappe cononavirus eller på på hjemmesiden under denne nyhed /Dan
Nye anbefalinger vedr. corona.docx

Nyhedsbrev pr. 17.02.2020

17-02-2020

Nyhedsbrevet kan finde på hjemmesiden under denne nyhed, eller via: https://www.mininstitution.dk/Hjemmeside/Dokumenter/Index/252 eller under dokumenter i mappen nyhedsbreve. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 17. februar 2020.pdf