OBS:

Da vi overgår til AULA pr. 1. februar 2021, hvor vi også får ny hjemmeside, så er denne hjemmeside ved at blive tømt, da den lukker ned 31. januar 2021.

Børnenes Rige Ølstrup er en 0-10 års aldersintegreret institution, som blev taget i brug 27. januar 2017 med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk, skøn badesø, og adgang til en lille privat skov. Vi har pt. 54 børn.

Ølstrup er et aktivt lokalsamfund, og byen blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.


Se evt. vores facebookside:

https://www.facebook.com/BornenesRige/Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at vi vil være en institution i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet, kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Covid-19 nyt/news

13-01-2021

Ny information vedr. Covid-19 på hjemmesiden eller mininstitution i mappen coronavirus. Dokumentetnavn 13.01.21 New information regarding. Covid-19 on the website or mininstitution in the coronavirus folder. Document name 13.01.21
Covid-19 information 13.01.2021.pdf

Flowchart - må mit barn komme i dagtilbud-skole

04-01-2021

Kære alle. Håber dette kan hjælpe jer i tvivlsspørgsmål i forhold til covid-19. /Dan
Flowchart - må mit barn komme i dagtilbud-skole.pdf

Info vedr. nødpasning i sfo samt dimensionering

04-01-2021

Kære forældre Info vedr. nødpasning i sfo samt dimensionering af dagtilbud/sfo
Forældre Covid-19 information 04.01.21.docx.pdf


18.12.2020

18-12-2020

Vores styrkede læreplan ligger under dokumenter i mappen Børnenes Rige Ølstrup eller under denne nyhed på hjemmesiden. Læreplanen er ikke webtilgængelig
Børnenes Riges læreplan pr. 18.12.2020.pdf

Nyhedsbrev pr. 18.12.2020

18-12-2020

Nyhedsbrevet kan findes under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. GLÆDELIG JUL :) Mvh. Dan

Nyhedsbrev 11.12.2020

11-12-2020

Nyhedsbrevet kan findes under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 11.12.2020.pdf