Børnenes Rige Ølstrup er en nybygget aldersintegreret institution på 400 kvm med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk og skøn badesø.
Institutionen blev taget brug den 27. januar 2017

Se evt. vores facebookside:

https://www.facebook.com/BornenesRige/

Børnenes Rige er en kommunal aldersintegreret institution. Pt. har vi med 62 børn i alderen 0 til 10 år. Vi er beliggende i Ølstrup, som blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.

Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at vi vil være en institution i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet, kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Forældrekursus autisme

05-09-2019

Målrettet til forældre til et barn med en diagnose inden for autismespektret. Barnet skal være i alderen 2-5 år (vuggestue/børnehavebarn). Hver familie har 2 pladser, fortrinsvist til mor og far. Se vedhæftet fil på hjemmesiden
Early Bird samlet.docx

Kursus i fælles forældreansvar

26-08-2019

På kurset får I viden, inspiration og redskaber til at styrke jeres børns trivsel efter et brud samt skabe et godt forældresamarbejde med udgangspunkt i børnenes behov. Se vedhæftet fil i nyheden hjemmesiden i i fanen dokumenter/info fra kommunen
KIFF.pdf