Børnenes Rige Ølstrup er en 0-10 års aldersintegreret institution, som blev taget i brug 27. januar 2017 med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk, skøn badesø, og adgang til en lille privat skov. Vi har pt. 64 børn.

Ølstrup er et aktivt lokalsamfund, og byen blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.


Se evt. vores facebookside:

https://www.facebook.com/BornenesRige/Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at vi vil være en institution i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet, kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Goddag og farvel

24-11-2020

Torsdag eftermiddag er sidste dag Søren er her - sig pænt farvel til senior :) I morgen begynder Diana. Hun skal være i praktik hos os til og med 22.12.20. /Dan

Forældretakster 2021

20-11-2020

Forældrebetalingstakster for dagtilbud og skolefritidsordninger i 2021
Takster 2021.pdf

Ny vikar

17-11-2020

Vi har fået en ny vikar, som hedder Ann. Ann er 20 år gammel. I kan se hendes foto under personale på mininstitution. Silje skal snart i praktik, så denne uge og næste uge er det sidste vi kommer til at se til Silje i denne omgang. /Dan


Covid-19 info pr. 9.oktober 2020

09-10-2020

Kære alle Dokumentet er under denne nyhed og i coronavirus mappen under dokumenter. God weekend /Dan
Covid-19 9.10.20.pdf

Nyhedsbrev pr. 30.09.20

30-09-2020

Nyhedsbrevet kan finde på hjemmesiden under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 30. september 2020.pdf

Nyhedsbrev pr. 10.08.20

10-08-2020

Nyhedsbrevet kan finde på hjemmesiden under fanen "Dokumenter" og i mappen "Nyhedsbreve Børnenes Rige" eller på vores hjemmeside under denne nyhed. Mvh. Dan
Forældre nyhedsbrev 10. august 2020.pdf