Børnenes Rige Ølstrup er en nybygget aldersintegreret institution på 400 kvm med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk og skøn badesø.
Institutionen blev taget i bruge 27. januar 2017

Se evt. vores facebookside

https://www.facebook.com/BoeernenesRige/

Børnenes Rige er en kommunal aldersintegreret institution. Pt. har vi med 57 børn i alderen 0 til 10 år. Vi er beliggende i Ølstrup, som blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.

Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at være en børnehave i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Nyheder

02-06-2017

Kære forældre. Så er der en nyhedsvideo på facebooksiden. Ligeledes ligger der et nyhedsbrev med de vigtigste budskaber på vores hjemmeside. Jeg håber, at I får en fantastisk weekend Dbh. Dan
nyhedsbrev 1. juni.docx

Årsplaner

08-05-2017

Så er der årsplaner for henholdsvis vuggestuen, børnehaven og sfo´en. De kan hentes/ligger på hjemmesiden under fanen dokumenter og i mappen Årsplaner.

Nyhedsbrev

17-03-2017

Kære forældre. Så er der et nyhedsbrev igen. Det kan findes på hjemmesiden under dokumenter/mappen/Nyhedsbreve eller direkte dokument under denne nyhed på hjemmesiden. Rigtig god weekend :) Med Venlig Hilsen Dan
17. marts 2017.pdf

Kommende aktiviteter

28/9 Forældremøde med valg
Hvis man er interesseret i at stille op, så ser vi gerne man tilkendegiver dette til Susanne(formanden) eller Dan senest mandag den 11 september. Nærmere program for aftenen følger...

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.