Børnenes Rige Ølstrup er en nybygget aldersintegreret institution på 400 kvm med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning beliggende i naturskønne omgivelser ved bl.a. bæk og skøn badesø.
Institutionen blev taget brug den 27. januar 2017

Se evt. vores facebookside:

https://www.facebook.com/BornenesRige/

Børnenes Rige er en kommunal aldersintegreret institution. Pt. har vi med 62 børn i alderen 0 til 10 år. Vi er beliggende i Ølstrup, som blev kåret til årets landsby 2014 i Midtjylland.

Visionen i Børnenes Rige i Ølstrup.

Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelse.

Vision:
Børnenes Riges overordnede vision er, at vi vil være en institution i verdensklasse, som er et naturligt og attraktivt tilvalg for børn i Ølstrup og omegn. Børnenes Riges mål er at sikre optimale fysiske, mentale og sociale rammer, for børn, forældre og personale.

Vision for Børnenes Riges værdier:
I Børnenes Rige fokuserer vi på begreberne tillid, anerkendelse og engagement, samt på at opbygge og bevare en gensidighed børnene imellem, mellem børn og medarbejdere og forældre. Vores værdier afspejles i læreplanerne, som præger hverdagen med børnene. Vi følger udviklingen i samfundet, så vi kan agere i forhold til de normer og betingelser, som børnene stilles overfor.

Børnenes Riges vision for forældresamarbejde:
Forældrene skal føle sig trygge i samarbejdet med Børnenes Riges personale.
Forældregruppen inddrages aktivt, og der arbejdes ikke kun for at sikre trivsel for det enkelte barn, men for hele familien.

Børnenes Riges vision for personaletrivsel og udvikling:
Vi ser læring som en del at livet. Vi vil have et personale, som er i konstant udvikling i form af kortere kurser eller længerevarende uddannelse.
Vi vil være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder og med plads til sparring i dagligdagen, hvor det er tilladt at stille spørgsmålstegn ved praksis.

Børnenes Riges vision for deltagelse i nærmiljøet:
Børnenes Rige vil være en dynamisk børnehave, der udvikler sig i og med, det landsbysamfund, som vi er en del af. Samarbejdet med dagplejen og Friskolen, vægtes højt for at sikre et sammenhængende børneliv.
Vi vil benytte os af de muligheder, vi har i Ølstrup: Friskolen, naturen, indkøbsmuligheder, håndværk, erhverv og de kompetencer som er til rådighed i Ølstrup i øvrigt.

Børnenes Riges vision for fortsat at være et kommunalt dagtilbud:
Vi vil være kendt i Ringkøbing-Skjern kommunes forvaltning og på politisk niveau, som en af de førende daginstitutioner i Ringkøbing-Skjern kommune indenfor de aktuelle strømning på området og implementering af dem.

Børnenes Riges vision for reklame og kommunikation:
Synliggørelse af Børnenes Riges i mediebilledet, kommunalt og regionalt, med fortælling af den gode historie.

Haunstrup dyrepark

28-03-2019

Turen til Haunstrup dyrepark for børnehaven og de ældste vuggestuebørn bliver torsdag d. 2. maj med afgang 0915 og hjemkomst 1530. Invitation med nærmere informationer kommer senere

Haunstrup dyrepark

26-03-2019

Kære forældre. En torsdag sidst i april/starten af maj skal børnehaven og de ældste fra vuggestuen i Haunstrup dyrepark. Vi har en endelig dato til jer senest fredag i denne uge. Senere kommer der et program til jer /Dan

Kommende aktiviteter

2/5 Hanustrup dyrepark
Børnehaven og de ældste børn i vuggestuen skal til Haunstrup dyrepark. Afgang 0915 Hjemkomst 1530
29/5 Bedsteforældredag i SFO
Bedsteforældre må inviteres med i sfo´en. Børnene har fået en invitation med hjem

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.