Alkjærhaven hører til Alkjær Børneunivers, der består at institutionerne Alkjærhaven og Trinbrættet samt 14 dagplejere, fordelt i henholdsvis Alkjærgruppen og Hebeltoftgruppen.


Alkjærhaven er en institution med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra kommunes Børne- og Familiepolitik, samt et Fælles Børne- og Ungesyn, der har udgangspunkt i en systemisk, anerkende og narrativ tankegang.

Som institution i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi en del af Naturens Rige - derfor har vi i Alkjær Børneunivers fokus på, at børn igennem ophold i naturen, i vores skovbørnehave, på legepladsen i dagplejen og institutionerne samt i nærområderne fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser og leg.

Overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og børnehave til skole har stor betydning for det enkelte barn. Vi samarbejder derfor på tværs af dagpleje, institution og skole om at give børnene de bedste overgange som muligt.

De kommende skolebørn tilbydes at være med i Spire-gruppen, der hver mellem 9:00 - 13:00 dag går ned på Alkjærskolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed. Her laves forskellige aktiviteter, der er målrettet netop førskolebørnene.Forældremøde 27. september 2018 - Foredrag med Lola Jensen

05-09-2018

Torsdag den 27. september kl. 18:30, afholdes det årlige forældremøde med valg til forældrebestyrelsen i Alkjær Børneunivers. Efter forældremødet er der foredrag ved Lola Jensen - sæt X i kalenderen og mød op og få indflydelse på dit barns hverdag..
Indbydelse til forældremøde med valg til bestyrelsen 270918.doc

Referat fra forældrebestyrelsesmødet 15. januar 2018

23-01-2018

Kære Alle, Referatet fra forældrebestyrelsesmødet i Alkjær Børneunivers den 15. januar 2018, er nu tilgængelig på MinInstitution og på hjemmesiden.
Referat 15.01.18.pdf