Alkjærhaven hører til Alkjær Børneunivers, der består at institutionerne Alkjærhaven og Trinbrættet samt 15 dagplejere, fordelt i henholdsvis Alkjærgruppen og Hebeltoftgruppen.


Alkjærhaven er en institution med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra kommunes Børne- og Familiepolitik, samt et Fælles Børne- og Ungesyn, der har udgangspunkt i en systemisk, anerkende og narrativ tankegang.

Som institution i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi en del af Naturens Rige - derfor har vi i Alkjær Børneunivers fokus på, at børn igennem ophold i naturen, i vores skovbørnehave, på legepladsen i dagplejen og institutionerne samt i nærområderne fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser og leg.

Overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og børnehave til skole har stor betydning for det enkelte barn. Vi samarbejder derfor på tværs af dagpleje, institution og skole om at give børnene de bedste overgange som muligt.

De kommende skolebørn tilbydes at være med i Rødderne, der hver dag mellem 9:00 - 13:00 dag går ned på Alkjærskolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed. Her laves forskellige aktiviteter, der er målrettet netop førskolebørnene.Forældremøde med valg til forældrebestyrelsen 26.09.19

04-09-2019

Hermed indkaldelse og program for forældremødet den 26. september 2019. Forældremødet afholdes på Alkjærskolen. Efter valget til forældrebestyrelsen vil der være oplæg og dialog om hverdagen i Alkjær Børneunivers. Husk tilmelding....
Indbydelse til forældremøde med valg til bestyrelsen 260918 - 280819.pdf

Sommer Nyhedsbrev

28-06-2019

Så er der Nyhedsbrev fra Alkjær Børneunivers - læs det her :-)
Nyhedsbrev Juni 2019 - Alkjær Børneunivers.pdf

Varsling om ændring af taksten for pasning i SFO

27-06-2019

I forbindelse med Lov om ændring af folkeskoleloven, har Byrådet på møde den 18. juni 2019, besluttet at forældrebetalingstaksten i SFO pr. måned ændres pr. 1. oktober 2019 til 1.338 kr. for en fuldtidsplads og 428 kr. for en morgenplads."