Alkjærhaven hører til Alkjær Børneunivers, der består at institutionerne Alkjærhaven og Trinbrættet samt 15 dagplejere, fordelt i henholdsvis Alkjærgruppen og Hebeltoftgruppen.


Alkjærhaven er en institution med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra kommunes Børne- og Familiepolitik, samt et Fælles Børne- og Ungesyn, der har udgangspunkt i en systemisk, anerkende og narrativ tankegang.

Som institution i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi en del af Naturens Rige - derfor har vi i Alkjær Børneunivers fokus på, at børn igennem ophold i naturen, i vores skovbørnehave, på legepladsen i dagplejen og institutionerne samt i nærområderne fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser og leg.

Overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og børnehave til skole har stor betydning for det enkelte barn. Vi samarbejder derfor på tværs af dagpleje, institution og skole om at give børnene de bedste overgange som muligt.

De kommende skolebørn tilbydes at være med i Rødderne, der hver dag mellem 9:00 - 13:00 dag går ned på Alkjærskolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed. Her laves forskellige aktiviteter, der er målrettet netop førskolebørnene.Forældrebestyrelsen til Ringkøbing Dagtilbud

01-07-2020

Så har der været afholdt valgt til forældrebestyrelsen til Ringkøbing Dagtilbud. I vedhæftede dokument kan I se, hvilke forældre der blev valgt til forældrebestyrelsen. Den nye forældrebestyrelse konstituerer sig på et bestyrelsesmøde i august 2020.
Oversigt over de valgte forældre til forældrebestyrelsen ved RD - juli 2020.pdf

Alkjær Børneunivers - Alkjærhaven lukkes fra 16. marts 2020 og 14 dage frem

12-03-2020

Kære forældre Regeringen meddelte onsdag aften en række nye og alvorlige initiativer i forhold til corona-virus. Initiativerne får betydning for en række af kommunens ydelser og tilbud til borgerne. Læs mere i vedhæftede dokument....
Information til forældre om lukning af institutioner og Dagpleje 16.03.20.pdf