Alkjærhaven hører til Alkjær Børneunivers, der består at institutionerne Alkjærhaven og Trinbrættet samt 15 dagplejere, fordelt i henholdsvis Alkjærgruppen og Hebeltoftgruppen.


Alkjærhaven er en institution med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra kommunes Børne- og Familiepolitik, samt et Fælles Børne- og Ungesyn, der har udgangspunkt i en systemisk, anerkende og narrativ tankegang.

Som institution i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi en del af Naturens Rige - derfor har vi i Alkjær Børneunivers fokus på, at børn igennem ophold i naturen, i vores skovbørnehave, på legepladsen i dagplejen og institutionerne samt i nærområderne fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser og leg.

Overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og børnehave til skole har stor betydning for det enkelte barn. Vi samarbejder derfor på tværs af dagpleje, institution og skole om at give børnene de bedste overgange som muligt.

De kommende skolebørn tilbydes at være med i Rødderne, der hver dag mellem 9:00 - 13:00 dag går ned på Alkjærskolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed. Her laves forskellige aktiviteter, der er målrettet netop førskolebørnene.Dagsordener og referater fra forældrebestyrelsesmøder

22-05-2019

Såfremt I ønsker at læse dagsordener og referater fra forældrebestyrelsesmøderne, kan I finde dem under dokumenter på her på hjemmesiden....

Lukket Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019

22-05-2019

Husk, at Alkjær Børneunivers holder lukket onsdag den 5. juni 2019. Dette gælder for børn i Dagplejen, Trinbrættet og Alkjærhaven. Der tilbydes IKKE feriepasning.

Reduktion i forældrebetalingen i Dagplejen

01-03-2019

Grundet manglende hjelm i lovgivningen, gives der pr. 01.03.2019 ikke reduktion i forældrebetalingen når forældrene selv passer deres børn, ifb med dagplejeres fravær. Ovennævnte er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 28.02.19.