Alkjærhaven hører til Alkjær Børneunivers, der består at institutionerne Alkjærhaven og Trinbrættet samt 15 dagplejere, fordelt i henholdsvis Alkjærgruppen og Hebeltoftgruppen.


Alkjærhaven er en institution med 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Vi arbejder ud fra kommunes Børne- og Familiepolitik, samt et Fælles Børne- og Ungesyn, der har udgangspunkt i en systemisk, anerkende og narrativ tankegang.

Som institution i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi en del af Naturens Rige - derfor har vi i Alkjær Børneunivers fokus på, at børn igennem ophold i naturen, i vores skovbørnehave, på legepladsen i dagplejen og institutionerne samt i nærområderne fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser og leg.

Overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, dagpleje/vuggestue til børnehave og børnehave til skole har stor betydning for det enkelte barn. Vi samarbejder derfor på tværs af dagpleje, institution og skole om at give børnene de bedste overgange som muligt.

De kommende skolebørn tilbydes at være med i Rødderne, der hver dag mellem 9:00 - 13:00 dag går ned på Alkjærskolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed. Her laves forskellige aktiviteter, der er målrettet netop førskolebørnene.Invitation til dialogmøde 5. november kl. 19:00 I Rofi-Centret

01-11-2019

Skolebestyrelserne fra Alkjærskolen og Ringkøbing Skole er gået sammen om at invitere til et DIALOGMØDE omhandlende forslaget om den "nye skolestruktur" i Ringkøbing. Læs vedhæftede invitation...
Invitation til Dialogmøde om skolefusion - 01.11.19.pdf

Nyhedsbrev oktober 2019

30-10-2019

I kan nu finde det seneste nyhedsbrev under dokumenter.
Nyhedsbrev oktober 2019 - Alkjær Børneunivers.pdf

Referat fra møde i forældrebestyrelsen

27-10-2019

Referatet fra mødet i forældrebestyrelsen 21. oktober 2019, er nu tilgængelig under dokumenter.
Referat 21.10.19.pdf