Velkommen til Fredensgades Børnehave og Dagplejen Fredensgade.


Fredensgades Børnehave er en kommunal daginstitution for børn i alderen 3 til 6 år, og en dagpleje for børn i alderen 0-3 år.

Vi er en børnehave med en normering på 60 børn fordelt i aldersopdeling på 3 grupper. Dagplejen er delt i to grupper med 24 - 28 børn i hver gruppe.

Vi har gode fysiske rammer med store grupperum, gymnastiksal, værksted og hyggelige udearealer.


Vi er centralt beliggende i forhold til skole, skov, åen, kirken, biblioteket og byen.


Vi er under samme tag som Kirkeskolens SFO, hvilket giver os mulighed for at bruge hele huset, når SFO-børnene er i skole. Og det kan være medvirkende til at gøre overgangen fra børnehave til skole mere tryg, fordi børnene er fortrolige med at bevæge sig i SFO'en.

Dagplejerne benytter også lokalerne og dermed skabes der en god og tryg overgang, samt en Rød Tråd fra dagpleje til børnehave og efterfølgende til skole og SFO.

Fredensgades Børnehave har, som den eneste i byen, en forældrebetalt, obligatorisk madordning, som primært består af rugbrød fra bageren, pålæg fra slagteren og andet lækkert tilbehør. Vi tager selvfølgelig hensyn til, hvis der er børn, som ikke må få svinekød, eller til børn som har allergi.


Hvis I har interesse i at se vores institution, er I velkomne til at kontakte os, og aftale et besøg.NYT FRA BESTYRELSEN:

Madordningen har været en vigtig del af børnehavens DNA gennem flere år, men rent økonomisk hænger den desværre ikke sammen længere.
Bestyrelsen har derfor vedtaget at madordningen ophører pr. 31. december 2019.


FERIEPASNING:

Der er fælles feriepasning for Bækkehøj og Fredensgade i ugerne 29,30 og 31.
I 2019 tilbydes fælles pasning i Fredensgades Børnehave.

HUSK at institutionen holder lukket Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der tilbydes ikke pasning de to dage.