Velkommen til No børnehus!

No Børnehus er et aldersintegreret dagtilbud med børn i alderen 0-6 år, fordelt på ca. 20 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Der er madordning i vuggestuen og frugtordning i børnehaven uden merbetaling.

No Børnehus har både nye lyse lokaler samt ældre hyggelige lokaler og fra børnehavens centrale rum, er der adgang til en gymnastiksal.
Udenfor er der både en legeplads til vuggestuebørnene og en til børnehavebørnene og i gåafstand er der en naturlegeplads med skurvogn og toiletfaciliteter. Ture ud ad huset, er noget der, prioriteres højt samt fysiske aktiviteter enten i gymnastiksalen eller i vores udenoms arealer.

Grundlæggende arbejder vi med afsæt i det fælles børne- og unge syn i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor den enkelte skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorlig. Pædagogisk arbejdes der i mindre grupper flere gange i ugen, hvor det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor barnets følelser, intentioner og initiativer benævnes samt understøttes. Legen er det centrale redskab og herigennem arbejdes der ligeledes med inklusion i børnefællesskabet, hvor de voksne desuden er vigtige rollemodeller.

Vi har et udvidet samarbejde med Hee Børnehus og Hee skole, da No Børnehus hører til Hee skoledistrikt. Hvilket betyder, at førskolegrupperne besøger hinanden flere gange i året frem mod skolestart samt deres kommende skole og SFO. Derudover arbejder vi generelt med gode overgange, såfremt et barn ønsker et andet skoletilbud


Takstoversigt i forbindelse med ændring af pladstyper

16-11-2018

Kære forældre. Byrådet har besluttet at ændre deltidspladser i dagtilbud fra 25 timer til 30 timer pr. 1. januar 2019. Læs venligst vedhæftede skrivelse vedrørende takstændringer. Med venlig hilsen Louise Rosen Iversen.
Takstoversigt - 2019_DOCX.PDF

Ændring af pladstyper

16-11-2018

Kære forældre. Byrådet har besluttet at ændre deltidspladser i dagtilbud fra 25 timer til 30 timer pr. 1. januar 2019. Læs venligst vedhæftede skrivelse. Med venlig hilsen Louise Rosen Iversen.
Varsling af ændring af pladstyper_DOCX.pdf

Åben rådgivning

02-10-2018

Kære Forældre. Se hermed vedhæftede skrivelse omkring tilbud omkring åben rådgivning i Ringkøbing Skjern Kommune. Med venlig hilsen Louise Rosen Iversen
Aaben_Raadgivning_Juni_18.pdf