Velkommen til No børnehus!

No Børnehus er et aldersintegreret dagtilbud med børn i alderen 0-6 år, fordelt på ca. 18 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.
No Børnehus har både nye lyse lokaler samt ældre hyggelige lokaler og fra børnehavens centrale rum, er der adgang til en gymnastiksal.
Udenfor er der både en legeplads til vuggestuebørnene og en til børnehavebørnene og i gåafstand er der en naturlegeplads med skurvogn og toiletfaciliteter. Ture ud ad huset, er noget der, prioriteres højt samt fysiske aktiviteter enten i gymnastiksalen eller i vores udenoms arealer.

Grundlæggende arbejder vi med afsæt i det fælles børne- og unge syn i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor den enkelte skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorlig. Pædagogisk arbejdes der i mindre grupper flere gange i ugen, hvor det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor barnets følelser, intentioner og initiativer benævnes samt understøttes. Legen er det centrale redskab og herigennem arbejdes der ligeledes med inklusion i børnefællesskabet, hvor de voksne desuden er vigtige rollemodeller.

Vi har et udvidet samarbejde med Hee Børnehus og Hee skole, da No Børnehus hører til Hee skoledistrikt. Hvilket betyder, at førskolegrupperne besøger hinanden flere gange i året frem mod skolestart samt deres kommende skole og SFO. Derudover arbejder vi generelt med gode overgange, såfremt et barn ønsker et andet skoletilbud.


Til forældre på barsel:
I forbindelse med større fokus på sammenhænge og overgange i barnets liv, giver vi dig, der måske skal have et barn i vuggestuen, en mulighed for at komme på mange små besøg inden barnet evt. skrives op. Erfaringsmæssigt ved vi, at børn kan have svært ved opstarten og vi vil gerne sikre at oplevelsen bliver så positiv for både børn og forældre som muligt. På den måde får du og barnet kendskab til personalet, de andre børn i vuggestuen, de fysiske rammer m.m. Erfaringer viser, at det har stor positiv betydning for det lille barn og da vi ønsker dit barn hurtigt bliver tryg ved at være her, håber vi du vil benytte dette tilbud.

Pressemeddelelse: langsom genåbning af skoler og Dagtilbud

10-04-2020

Hermed link til dagens pressemeddelelse om genåbning af skoler og dagtilbud https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/april/skoler-og-institutioner-skynder-sig-langsomt

Flytning af forældremødet

29-08-2019

Kære forældre. Se venligst besked vedr. flytning af forældremødet