Velkommen til No børnehus!

No Børnehus er et aldersintegreret dagtilbud med børn i alderen 0-6 år, fordelt på ca. 20 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Der er madordning i vuggestuen og frugtordning i børnehaven uden merbetaling.

No Børnehus har både nye lyse lokaler samt ældre hyggelige lokaler og fra børnehavens centrale rum, er der adgang til en gymnastiksal.
Udenfor er der både en legeplads til vuggestuebørnene og en til børnehavebørnene og i gåafstand er der en naturlegeplads med skurvogn og toiletfaciliteter. Ture ud ad huset, er noget der, prioriteres højt samt fysiske aktiviteter enten i gymnastiksalen eller i vores udenoms arealer.

Grundlæggende arbejder vi med afsæt i det fælles børne- og unge syn i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor den enkelte skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorlig. Pædagogisk arbejdes der i mindre grupper flere gange i ugen, hvor det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor barnets følelser, intentioner og initiativer benævnes samt understøttes. Legen er det centrale redskab og herigennem arbejdes der ligeledes med inklusion i børnefællesskabet, hvor de voksne desuden er vigtige rollemodeller.

Vi har et udvidet samarbejde med Hee Børnehus og Hee skole, da No Børnehus hører til Hee skoledistrikt. Hvilket betyder, at førskolegrupperne besøger hinanden flere gange i året frem mod skolestart samt deres kommende skole og SFO. Derudover arbejder vi generelt med gode overgange, såfremt et barn ønsker et andet skoletilbud


Lukkedage til og med sommeren 2020

11-09-2019

Kære forældre. Under fanen FERIE her på Mininstitution, kan du se det kommende års lukkedage i institutionen. Vi holder lukket fra d. 23.12.19-01.01.20, begge dage inkl. d. 22.05 (dagen efter Kr. Himmelfart) d.05.06 Grundlovsdag, samt uge 29 og 30.

Flytning af forældremødet

29-08-2019

Kære forældre. Se venligst besked vedr. flytning af forældremødet