Ohøj & velkommen på Klitten!

Klittens Børnehus er - beliggende i den nordlige ende af Hvide Sande midt imellem fjord og hav - den samlende enhed for byens børn i kommunalt tilbud - i dagpleje og børnehave.

Dagplejen tager imod børn fra ca. ½ år til 2 år og 10 måneder i dagplejerens hjem. De kommunale dagplejere er tilknyttet legestuegruppen med fast base i Aktivcentret. Derudover er der mulighed for besøg i børnehaven - især op til barnets overgang til børnehave.

Børnehaven modtager børn fra 2 år og 10 måneder til start i SFO/skole - og er delt op i 3 afdelinger - eller team! Team Grøn og Team Blå har børnegrupperne fra 2 år 10 måneder til 4 år. Team Rød har grupperne på 5-6 år.

Alle medarbejdere i Klittens Børnehus arbejder ud fra en systemisk og anerkendende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barn og samarbejdet med familien. Rammen for vores pædagogiske arbejde er Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familiepolitik - herunder også det kommunale fælles børne- og ungesyn.