Livsglæde, trivsel, omsorg og fællesskab

I Vasegården mener vi, at fundamentet for al læring er glade børn. Vi er derfor optagede af, at skabe et miljø hvor livsglæde trives.

Vi voksne er børnenes rollemodeller og vores engagement og livsglæde forplantes til de børn, vi er sammen med dagligt.

I Vasegården arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. For os betyder det, at vi ser barnets positive hensigter med dets handlinger og at vi sætter fokus på de gode initiativer børnene tager, i erkendelse af at det er det vi giver fokus, der vokser.