Velkommen til Klatretræet.

Vi vil hermed præsentere, hvad du kan forvente når du kommer i Klatretræet.

Klatretræet er en integreret institution med plads til 80 børnehavebørn fordelt på 3 grupper og en vuggestuegruppe med 12 børn.

Vuggestuen er for sig selv i tidsrummet fra 07.30 - 16.00, i den øvrige del af Klatretræets åbningstid er vuggestuen og børnehaven sammen.

Børnehaven har en anden rytme end vuggestuen - men vi har fælles oplevelser og samvær på tværs af børnehave og vuggestue. Alle i Klatretræet har et ansvar for børnene, men børnene vil i de enkelte grupper have en primærpædagog.

Vision, mission og værdier:
Vision:
Klatretræet vil være en af de bedste på vores felt og være en institution i udvikling. Det betyder, at vi vil være et unikt sted, hvor vi specifikt stræber efter at være et udviklende og inspirerende sted, hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for at være.
Vi vil opnå missionen ved
Børn: at skabe et alsidigt og udviklende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i børnefællesskaber og det enkelte barn. At være en institution, som barnet vil huske tilbage på med glæde.
Forældre: at skabe tryghed i forhold til at overlade deres barn i institutionen. At give forældrene medindflydelse og forvente, at de tager ansvar for deres eget barn og tager andel i børnefællesskabet.
Medarbejdere: At have indflydelse på deres arbejde, hvorved vi skaber en god og alsidig arbejdsplads med faglig udvikling og fornyelse. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder og i forvaltningens overordnede politiske mål.

Værdier:
Her tages udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern kommunes værdier, som er at være: ordentlige, nysgerrige og handlende, hos os betyder det:
Vi er ordentlige ved at tage den enkelte alvorligt og ved at være fagligt kvalificerede, således vi kan sikre den enkeltes trivsel og udvikling.
Vi er nysgerrige på en anstændig måde. Vi er villige til at gå på opdagelse efter det, der har betydning for den enkeltes trivsel og udvikling. Vi vil arbejde på at inddrage børnenes perspektiv.
Vi er handlende, overfor det vi møder, derfor vil vi inddrage jer som forældre, når vi vurderer, der skal handles i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.
Værdier er bedst, når de opleves i praksis, derfor er vi åbne overfor dialog, når der er noget I undres over.

Pædagogik:
Vi arbejder i Klatretræet, ud fra den styrkede læreplan, som tager afsæt i et bredt læringsbegreb. Læreplanen skal understøtte personale og ledelse i at skabe gode læringsmiljøer for og sammen med børnene. Det er hensigten, at leg og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed, samt det pædagogiske personales faglige viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for de læringsprocesser barnet indgår i.
Vi tager udgangspunkt i at skabe betydningsfulde relationer mellem barn/barn og voksen/barn. Dette med fundament i den anerkendende pædagogik, hvor rummelighed er et kendetegn. Vi vil være undersøgende og udfordrende i for-hold til barnets udvikling. Vi vil udnytte vores fantastiske beliggenhed ved skov og hal/svømmehal, således børnene bliver udfordret motorisk. Vi vil være ude dagligt. Vi vil arbejde med sprog, fortælling, sang, være kreative m.m.

Hvis I har interesse i at se vores institution, er I velkomne til at ringe og aftale er besøg