Velkommen til Nr. Vium Børnehus, en institution der ligger i et landområde, omringet af en skøn natur.

Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-10 år. Vi er normeret til ca. 40 børn i alt.

Vi er i forholdsvis nyrenoverede og tidssvarende lokaler, hvor hele institutionen er blevet samlet under et tag, og vi har motoriksal til rådighed hele åbningstiden. Herudover køkken til rådighed med hæve sænke borde til børnene, som vi benytter i forbindelse med maddage og bagning.
Vi har en ny stor legeplads, som ligger i forbindelse med boldbaner, som vi frit kan benytte.
Derudover har vi en dejlig skovhytte med naturlegeplads, bålplads, udekøkken, nyttehave og skov, som vi ugentligt benytter.

Vi er spring udcertificeret institution ved friluftsrådet de grønne spirer og har det blå flag, hvilket betyder, at vi har fokus på børnenes sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt.

I Nr. Vium Børnehus arbejder vi udfra en anerkendende, ressourcefokuseret og inkluderende tankegang. Den styrkede pædagogiske læreplan samt Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi lægger vægt på:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse - udfra de 6 læreplanstemaer med ekstra fokus på natur, bevægelse og sprog.


Kommende aktiviteter

21/8 Sommerfest
Sæt kryds i kalenderen, vi forventer at afholde sommerfest sædvanen tro d. 21/8, hvis "corona" tillader det. I hører mere efter sommerferien i fht. om arrangementet bliver til noget og i så fald sendes invitation ud ca. en uge før.
25/9 Forældremøde med valg til bestyrelsen
Kære alle! Sæt kryds i kalenderen d. 25/9, hvor vi afholder forældremøde med valg til bestyrelsen. Nærmere info følger

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.