Velkommen til Børnehaven 6'eren.

Velkommen til børnehavens hjemmeside, som vi håber vil give dig indblik i børnehavens liv.

Børnehaven er en del af dagtilbud Nordvest/Vodskov. I dagtilbuddet er der ialt 11 institutioner, som er placeret i henholdsvis Sulsted, Vadum, Tylstrup, Vestbjerg, Langholt og Vodskov.

Børnehaven 6'eren består af en almen- og en specialgruppe. Almendelen er opfattet af Dagtilbudsloven og er normeret til 31 børn, fordelt på 2 stuer, Troldstuen og Solsikkestuen.
Specialgruppen, Brumbasserne, er omfattet af Serviceloven §32 og er normeret til 8 børn i alderen 0-skolestart, med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne/fysisk eller psykisk handicap.

Vi arbejder ud fra den inkluderende og anerkendende tilgang til børnene og arbejder på tværs af huset med forskellige aktiviteter.

Vi arbejder overordnet ud fra de 4 spor i Aalborg Kommunes udviklingsplan "Dagtilbud for fremtiden". De 4 spor er: inklusion, sundhed, læring og forældreinddragelse.

Vores læreplantemaer er: personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.


Link til perspektivplanen 2018-2020:
https://www.aalborg.dk/media/8671628/perspektivplan-dagtilbud-nordvest-vodskov.pdf