VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN RØVERDAL

Børnehaven er en del af det samlede dagtilbud Nordvest/Vodskov, som består af 11 daginstitutioner, som har fælles retningslinjer for faglighed, principper og økonomi.

Børnehaven er normeret til 60 børn fra 3 - 6 år. Vi vægter, at børnene hører til på en stue og har faste voksne. Vi stræber efter, at børnehaven er åben på tværs af fællesskaber, således alle føler sig som en del af Børnehaven Røverdal.

Vi er beliggende midt i Vodskov by, tæt ved naturskønne områder. Børnehaven ligger mellem Vodskov skole og idrætshallen.

Røverdal er fyldt med glade, energiske og skønne børn. Pædagogikkens omdrejningspunkt er relation og interaktion. Vi arbejder ud fra principperne i ICDP - "International Child Development Programme". Et program som er udviklet til at sikre børns sunde psykiske og følelsesmæssige udvikling. Vi har fokus på pædagogens samspil med barnet.

VI skaber læringsmiljøer:
Vi skaber læringsmiljøer i rum og indretning, hvor legen er i centrum. Rum som åbner barnets fantasi og kreativitet. Vi skaber rum og indretning, som har en indbygget pædagogisk hensigt. Vi gentænker rummene, optimerer pladsen, udnytter mellemrum og spildplads og skaber pædagogisk overskud og flere kvadratmeter til leg og læring.

Læringsmiljøet skabes på samme måde på legepladsen, som er rummelig og indbydende til leg og læring. Vi har en stor legeplads med bålplads, træer, bakke og gode steder til uforstyrret leg. Desuden har vi et værksted, der giver mulighed for kreative aktiviteter ude hele året.

Læringsmiljøet findes i alle vores daglige rutiner. Barnet kan selv og vil selv. Barnet både kan og vil gerne hjælpe til. Det giver børn selvtillid, når de kan selv, og det øger motivationen for at lære mere. Vi motiverer barnet til selv at forsøge at udføre sine opgaver. Vi lader barnet gøre tingene selv, hvis det kan og vil selv.

Vi skaber læringsmiljøer som er igangsat og tilrettelagt af pædagogerne - og vi griber temaer og idéer, som opstår hos børnene, som vi uddyber og beriger.

Vi udvikler os løbende fagligt, hvor vores pædagogiske grundlag hviler på Dagtilbudsloven og de pædagogiske læreplaner, som blev vedtaget af Folketinget i 2018. De nye styrkede pædagogiske læreplaner skal være implementeret sommeren 2020. Det pædagogiske grundlags omdrejningspunkter er: Barnesynet, dannelse og børneperspektiv, legen, læring, børnefællesskaber, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner, sammenhænge.

Børnehaven er gruppeopdelt på 3 stuer på tværs af alder. Hver stue har tilknyttet sine faste pædagoger. En dag om ugen arbejder vi i aldersopdelte aktivitetsgrupper - og derved på tværs af stuer og faste pædagoger.

Mellem 8 og 10 gange om året har vi temauger, som ligeledes går på tværs af stuer og faste pædagoger.

Vi har nogle få faste traditioner:
- Sommerfest
- Juleklippe hygge med Lucia
- Fastelavn
- Skoleforløb samt samarbejdsaftale med Vodskov Skole og børnehaverne.
- Arbejdsdage

Vi ønsker at være en faglig velfunderet og velfungerende børnehave, hvor vi sikrer det enkeltes barns trivsel, udvikling og læring. Vi værdsætter højt at være imødekommende og positive over for hinanden, og vores fælles mål er at skabe nærvær og trygge rammer for børn og forældre - på et højt fagligt niveau.

Vi lægger vægt på et gensidigt, åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde. Vi tilbyder forældresamtale inden barnet begynder i børnehaven, efter 3 måneder og før skolestart. I øvrigt er der altid mulighed for en samtale efter behov.

Vi håber på et godt forældresamarbejde, da det er en vigtig del af vores fælles interesse omkring børnene, deres udvikling og trivsel. Vi vil gerne skabe en god atmosfære, hvor alle føler sig tilpas og bidrager med såvel gode idéer som kritik/spørgsmål, hvis der er noget, man undrer sig over.

I Røverdal vægter vi fællesskabet højt, og derfor kan man låne Røverdal uden for normal åbningstid, såfremt man imødekommer visse kriterier. Vi håber på, at det skaber et stærkt netværk omkring alle børn og familier i Røverdal.

Har I fået lyst til at høre mere om os, er I meget velkomne til at besøge os i børnehaven. Ringer I og aftaler et tidspunkt, viser vi gerne rundt, og fortæller lidt mere og er parate til at svare på eventuelle spørgsmål.

Vi ser frem til at hilse på jer.

De bedste hilsener
Personalet i Røverdal

Ny forælderpjece

05-07-2019

Endelig er ny og tidssvarende forælderpjece udarbejdet. Vær opmærksom på NY REGEL. Pr. 1. august holder vi månedlige legetøjsdage - derfor skal børnene ikke have eget legetøj med efter sommerferien. Rigtig god sommer og ferie til jer alle.
Børnehaven Røverdal - forældreinfo.docx