Velkommen til børnehaven Troldegården.

Vi er en børnehave beliggende i Sulsted, i en gammel gård, hvor vi har masser af plads både inde og ude.

Vi er en del af Dagtilbud Nordvest/Vodskov som består af 11 kommunale og 2 selvejende institutioner.

Vi er normeret til 35 børn og er 1 pædagoger på 30 timer, 1 pædagog på 31 timer, 1 pædagog på 25 timer, 1 medhjælper på 28 timer og en pædagogisk leder på 37 timer.

Daglig praksis og pædagogik
Vores kerneopgave en i tæt samarbejde med forældrene, at give det enkelte barn de bedste forudsætninger for en sund udvikling og trivsel i børnehavetiden.
Vi starter bevidst med guiden af nye børn og arbejder målrettet med de 3 årige:

-at forstå og indgå i børnehaveverden, med de rammer og regler der er opsat.

Dette gør vi ved at have opstartssamtaler med forældrene inden barnet starter. Vi har stueopdeling 3 timer om formiddagen, holder samlinger, synger, leger, har fri for mobberi, har en positiv dialog på tværs. Og vi har daglige rutiner samt arbejder med dannelse af det enkelte barn.

Der er i børnehaven, nødvendigvis nogle faste rammer og regler for hvad vi kan, må og vil. Børnene har en naturlig trang til leg, udforskning og udvikling. Vores opgave er at understøtte børnenes initiativer, følge deres spor, samt tilrettelægge aktiviteter under hensyntagen til omgivelserne. Derfor er vores FOKUS i TROLDEGÅRDEN lagt på børnenes SOCIALE SAMSPIL.
Det er igennem relationer med andre børn og voksne, at børnene udvikler sig til at begå sig i det store samfund de vil møde efter deres børnehavetid.
Vi tilrettelægger derfor vores aktivitetsforum, rumfordeling og lege i små og store grupper og har fokus på at børn har brug for at blive guidet i de mange daglige situationer og gøremål.

Børnehaven arbejdergrundlæggende ud fra værdier som:

FÆLLESSKAB, ANERKENDELSE, RESPEKT OG LÆRING.

Vi finder det meget vigtigt at børnene får gode sociale færdigheder, med respekt for de miljøer de færdes i, de mennesker omkring dem og selvfølgelig mærker sig selv i hele det samspil. Vi skal lære at vente på tur, aflæse hvordan min med/modspiller har det, være en del af et fællesskab med alt hvad det indebærer og mærke hvordan det føles at få et ja eller et nej og afstemme det med en accept af det svar du får.

Sol og sommer

23-04-2019

Husk at smøre børnene med solcreme om morgenen før de kommer i børnehave. Vi smører dem over middag, de dage det er nødvendig. Og medbring gerne en kasket til brug på legepladsen. Og tøj efter vejrforholdene.