Fresiahaven er en aldersintegreret institution med en vuggestue med 10 børn og en børnehave med 56 børn. Vi har tilknyttet 5 dagplejere, bosiddende i Tim, Vedersø og Stadil.

Institutionen ligger i udkanten af vores lille by, og huset ligger i rolige omgivelser, midt i et parcelhuskvarter, tæt på by, skov og mose.
Vi har en dejlig legeplads med udfordringer til både store og små.

Værdier:
Fresiahavens værdigrundlag er nærhed, omsorg, tryghed, ærlighed og respekt, positiv kontakt med børn, forældre, personalet indbyrdes og øvrige berøringsflader til Fresiahaven.

Personalet arbejder ud fra et systemisk, narrativ og en ressourcemæssig tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i barnet og deres familie. Vi er nærværende og engagerede i dagligdagen, og optaget af de faglige aspekter indenfor vort område.
Ringkøbing-Skjern kommunes Fælles Børne- og ungesyn og politikkerne for dagtilbud, danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Fresiahaven samarbejder med Ringkøbing-Skjern kommunes fagpersoner, som tale- og høre konsulenter, psykologer, ergoterapeuter, special pædagoger, inklusions konsulenter, sundhedsplejersker, socialrådgivere og andre relevante fagpersoner hvor der er behov.
Derover har Fresiahaven to pædagoger uddannet som AKT-vejleder og sprog-vejleder.


Kontakt: Institutionsleder Mette Degn Lauridsen 97333381 eller mette.d.lauridsen@rksk.dk

Husk solcremen

19-04-2018

Kære alle forældre Husk at påføre solcreme om morgenen, så smører vi til middag. Solhilsner fra personalet
solpolitik.docx

Info om lockout

12-04-2018

Information fra Børne- og familie udvalgets formand Trine Øskov og fagchef Flemming Nielsen
Konfliktbrev forældre 1 (003).docx

Dagplejens dag

11-04-2018

Dagplejens dag den 9. maj - kom og vær med
Dagplejens dag 2018.docx


Takster for pasning 2018

25-10-2017

Takster for dagpleje, vuggestue og børnehave.
Takstoversigt - 2018_DOCX.pdf

Kommende aktiviteter

18/5 Arbejdsdag
Vel mødt til en dag med Bestyrelsen hvor vi forskønner legepladsen og Fresiahaven. Vi giver aftenmaden og søskende er velkommen. Tilmelding og mere info "på døren" når vi nærmer os.
14/6 Sommerfest
Traditionen tro, inviterer bestyrelsen og personalet til Sommerfest for børn der går i Fresiahaven og deres forældre. Invitation og tilmelding når vi nærmer os.

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.