Fresiahaven er en aldersintegreret institution med en vuggestue med 10 børn og en børnehave med 56 børn. Vi har tilknyttet 5 dagplejere, bosiddende i Tim, Vedersø og Stadil.

Institutionen ligger i udkanten af vores lille by, og huset ligger i rolige omgivelser, midt i et parcelhuskvarter, tæt på by, skov og mose.
Vi har en dejlig legeplads med udfordringer til både store og små.

Værdier:
Fresiahavens værdigrundlag er nærhed, omsorg, tryghed, ærlighed og respekt, positiv kontakt med børn, forældre, personalet indbyrdes og øvrige berøringsflader til Fresiahaven.

Personalet arbejder ud fra et systemisk, narrativ og en ressourcemæssig tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i barnet og deres familie. Vi er nærværende og engagerede i dagligdagen, og optaget af de faglige aspekter indenfor vort område.
Ringkøbing-Skjern kommunes Fælles Børne- og ungesyn og politikkerne for dagtilbud, danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Fresiahaven samarbejder med Ringkøbing-Skjern kommunes fagpersoner, som tale- og høre konsulenter, psykologer, ergoterapeuter, special pædagoger, inklusions konsulenter, sundhedsplejersker, socialrådgivere og andre relevante fagpersoner hvor der er behov.
Derover har Fresiahaven to pædagoger uddannet som AKT-vejleder og sprog-vejleder.


Kontakt: Institutionsleder Mette Degn Lauridsen 97333381 eller mette.d.lauridsen@rksk.dk

Uddannelse for personalet

22-06-2018

Kære alle forældre Se venligst vedhæftede brev som omhandler nyt efteruddannelses tiltag for personalet i daginstitutioner i kommunen, og dermed også Fresiahaven. Mange hilsner fra Mette
orienteringsbrev-forældre.pdf

Oplysningspligten ved indsamling og behandling af personoplysninger

23-05-2018

EU har lavet nye regler om behandling af person- og kundeoplysninger. Formålet er at beskytte dig bedre, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig. Ordningen træder i kraft den 25. maj 2018
Oplysningsflyver om EU-persondataforordning. (2)docx.docx

Takster for pasning 2018

25-10-2017

Takster for dagpleje, vuggestue og børnehave.
Takstoversigt - 2018_DOCX.pdf