Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.


I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

Nyhedsbrev maj-juli 2019

30-04-2019

Nyhedsbrev for maj-juni og juli mdr..
maj-juni-juli 2019.docx

Vikar

29-04-2019

Pr. 1/5 ansættes Maria Skovgård Vedstensen i en tidsbegrænset periode. Hun vil dække ind i hele huset.

Besøg af Nr. Vium SFO

29-04-2019

På grund af vores øvning til MGP torsdag den 16-5, er det aftalt med Nr. Vium SFO, at de besøger os i morgen.


On Line Booking tandlægen

05-04-2019

Info fra tandlægen.
Online booking tandlæge.docx

Info omkring sommerferie

05-04-2019

Læs venligst opslaget omkring ophør af fælles feriepasning med Nr. Vium Børnehus.
ophør af fælles feriepasning.docx

Retningslinjer for anvendelse af 30 timers plads

25-03-2019

der er kommet en revideret udgave af retningslinjer for anvendelse af 30 timers plads.
Retningslinjer for anvendelse af en 30 timers plads i Ringkøbing-Skjern Kommune_DOCX.PDF