Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.


I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

VIGTIG INFO til jer forældre vedr. COVID-19

06-08-2020

Kære forældre! Hermed brev fra fagchefen i fht. hvordan I kan hjælpe med at holde corona nede, så det ikke kommer ud af kontrol. Ved sygdom er det fortsat vigtigt, I holder børnene hjemme. Tak for jeres hjælp og forståelse i denne tid! Vh Camilla

Pressemeddelelse vedr. opstart efter ferien

06-08-2020

Kære forældre! Hermed pressemeddelelse fra DogU i fht. opstart efter ferien i en coronatid. Vi følger fortsat de retningslinjer, der var gældende før sommerferien vedr. rengøring, hygiejne, afstand, begrænse fysisk kontakt og smitteopsporing. /Camilla

Velkommen til nye sfobørn

04-08-2020

Velkommen til alle jer "nye" sfo børn og forældre! En særlig velkomst til sfo børnene fra Nr. Vium og deres familier. Vil I alle tage godt imod dem... Jeg er sikker på, det bliver godt for alle, ikke mindst børnene! Vh Camilla


Velkommen til nyt personale

04-08-2020

Velkommen til Dorthe, Michelle og Heidi som alle er startet som pædagog i huset pr. 1/8 i hhv. vg, bhv og sfo. Heidi kommer fra Nr. Vium Børnehus, hvor hun fortsat skal varetage førskolegruppen om formiddagen. Lad os alle tage godt imod dem Vh Camilla