Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.


I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

Smitsomme sygdomme

05-02-2020

Kære forældre det er meget vigtigt, at I som forældre giver personalet besked omkring smitsomme sygdomme også selv om barnet er i behandling. Så vi så vidt kan mindske smittespredningen til gavn for alle.

Besøgsdage i Nr. Vium

10-09-2019

Nu starter vi op igen med at besøge hinandens SFO'er. Vedhæftet et dokument med besøgsdage.

Godmorgen

22-08-2019

Opslag omkring morgenstruktur.
Godmorgen.docx


Lusepolitik dansk

20-08-2019

Opdateret lusepolitik
Ny luse politik i Troldhede Børnehus.docx

Lusepolitik litauisk

20-08-2019

Opdateret lusepolitik
ny lusepolitik i troldhede børnehus Litauisk.docx

Luse politik rumænsk

20-08-2019

Opdateret lusepolitik
ny lusepolitik i Troldhede børnehus Rumænsk.docx