Velkommen til Troldhede Børnehus.
Vi byder velkommen til vores hjemmeside, som vi håber vil give et indblik i dagligdagen i en kombineret vuggestue/børnehave/SFO.


I Troldhede Børnehus arbejder vi ud fra en anerkendende, ressource fokuseret og inkluderende tankegang. Ringkøbing Skjern kommunes børn og familiepolitik, herunder det fælles børn- og unge syn danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi vægter:

at der er plads til forskellighed

at se det enkelte barn i gruppen

at fremme og styrke børnefællesskaber, tænkt ind i leg og aktiviteter.

at vise gensidig respekt - voksne såvel som børn

at undersøge og opleve nærmiljøet, udforske naturen omkring os, da det appellerer til følelserne, fantasien, styrker motorikken og pirrer nysgerrigheden.

at skabe tryghed, give omsorg og nærvær

at fremme barnets lyst til leg, læring og aktiviteter

I Troldhede børnehus børnehave er vi opdelt i tre grupper.

Mindstegruppen, som består af nye børn. I gruppen er der focus på rim, remser, musik, rytmik og motorik både grov og fin motorik. De lærer også at blive selvhjulpne, vente på tur m.m..

Skovtudserne som er vores udegruppe, man starter når man er fyldt 4 år og ikke bruger ble mere, da de vægter ture ud af huset til de omliggende grønne områder vi har tæt på os.

Førskolegruppen er de kommende skolebørn, vi "leger" skolen ind. Bruger det samme materiale som de stifter bekendtskab med, når de starter i skolen.

VIGTIG INFO vedr. AULA - engelsk version

22-01-2021

See the following letter on english (send out yesterday in danish now also an english version if needed). Have a nice weekend! By best regards Camilla
AULA introbrev engelsk forældre.pdf

Lukkedage 2021 - sæt kryds i kalenderen

21-01-2021

I 2021 vil Troldhede Børnehus være lukket uge 28-29, hvor der vil være mulighed for pasning i Nr. Vium Børnehus ved reelt pasningsbehov. Øvrige lukkedage: d. 14/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag), 24/12, 5/6 og ml. jul og nytår. Mvh bestyrelsen

VIGTIG INFO vedr. AULA

21-01-2021

Kære forældre! SE vedlagte skriv vedr. overgang til AULA. NB pr. 1/2-21 lukker mininstitution og al kommunikation vil foregå via AULA - en samlet it løsning fra 0-18 år. Vh Camilla
AULA introbrev til forældre.pdf


Ny pjece til forældre i fht. syge børn og tegn på covid-19

11-09-2020

Ny pjece med uddybende information fra sundhedsstyrelsen, i fht. hvordan I som forældre forholder jer ved barnets sygdom, tegn på evt. smitte med covid- 19 og ved hjemsendelse i forbindelse med smitteudbrud. God weekend til jer alle! Vh Camilla
Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-har-hjems.pdf

Kommende aktiviteter

28/1 Tema: fugle
I januar vil vi arbejde med emnet fugle. Vi undersøger emnet på flere forskellige måder: mad, levesteder, farver, tegner og klipper mm.
29/1 Tema: fugle
I januar vil vi arbejde med emnet fugle. Vi undersøger emnet på flere forskellige måder: mad, levesteder, farver, tegner og klipper mm.

Downloads

Her finder du forskellige dokumenter med relevans for institutionen. Klik på ikonet og du få vist de dokumenter der i øjeblikket er tilgængelige.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.