Velkommen til Børnehuset

Børnehuset er en del af helheden i Borris med skole, SFO, børnehave og dagplejen.
Børnehuset er normeret til 50 børn fra 3-6 år
Ligeledes er der ansat 5 dagplejer i Børnehuset, som arbejder i eget hjem med hver 4 faste børn.


Grundstenen i vores Børnehuset er en anerkendende kommunikation og kultur. Vi vil gene kendes for at være et fleksibelt sted med plads til spontanitet og forskellighed, hvor der kan skabes de små øjeblikke med nærvær.


"Taler man til kongen i et menneske, får man kongens svar, taler man til stodderen i et menneske, får man stodderens svar"


I Børnehuset arbejdes der med alderopdelte grupper i tidsrummet mellem kl. 9.00 og ca. kl. 13.

Børnehuset er fordelt på følgende grupper:
3-4 år - Mariehøns gruppen bruger meget tid på hvad det vil sige at gå i børnehave og lære de daglige rutiner i Børnehuset. Mariehønsene har rigtig stor samarbejde med Dagplejen, hvor de mødes hver tirsdag formiddag i børnehaven. Ligeledes afholder ca. 2 fælles temaer hen over året.
4-5 år Rumpenisserne er en udegruppe, som drager ud i naturen hverdag kl. 9.00 og vender hjem igen til Børnehuset ca. kl. 13.00.
5-6 år Brumbasserne er for vores førskole børn. Her forbereder vi børnene til at gå i skole, og har rigtig stor samarbejde med skolen.

At arbejde i alderopdelte grupper giver større mulighed for, at intisivere arbejdet i grupperne, og tilpasse aktiviteterne alderen. Børnene har desuden, om morgenen og om eftermiddagen, mulighed for at danne relationer på tværs af grupperne.