Velkommen til Specialbørnehaven.

Vi arbejder målrettet med dit/jeres barn
Der udarbejdes en udviklings- og læringsplan for det enkelte barn. Udviklings- og læringsplanen tager udgangspunkt i kompetencer (hvad barnet er god til) og potentialer (hvad barnet er på vej til). Udviklings- og læringsplanen udstikker retningslinjerne for det fremadrettede arbejde med barnet. Personalet skal varetage de opgaver/funktioner der evt. følger med børnene, som f.eks. stomi, at give mad i sonde, C-pap osv.

Vi tilgodeser det enkelte barns behov gennem et forudsigeligt og genkendeligt miljø
Behandlingen og træningen planlægges altid ud fra barnets udviklingsmuligheder. Det strukturerede miljø for barnet indeholder: tryghed, forudsigelighed, genkendelighed, overskuelighed, tydelig kommunikation, individuelle hensyn og kompetente voksne. Det opnås ved at lave individuelle dagsprogrammer, ensartede retningslinjer, succesoplevelser gennem forskellige aktiviteter, kort og klar kommunikation, udvide barnets muligheder gennem anerkendelse, anvisninger, engagement og ved at personalet holder sig ajour med ny viden.

Vi inddrager forældrene
Et godt samarbejde med forældrene, hvor vi er enige om opbygningen af barnets dagligdag, er en forudsætning for barnets trivsel, hvilket gøres ud fra daglig kontakt via kontaktbøger, telefon og besøg af forældre.

Vores mål for børnene er:
at tilgodese det enkelte barns behov
at skabe en struktureret hverdag med tryghed.
at skabe rum for optimal udvikling ud fra barnets funktionsevne.
at give barnet kommunikationsredskaber.
at give barnet mulighed for socialt samvær og anderledes oplevelser.
at skabe tryghed for forældrene, som er vores vigtigste samarbejdspartnere.
at tilbyde forældrene råd og vejledning omkring barnet.
at tage udgangspunkt i en overordnet pædagogik, som bygger på relationspædagogik forenet med sansemotorisk og motorisk leg/træning.