Børnehaven Thorsens Alle er en kommunal institution som er normeret til 21 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven er en del af dagtilbuddet Hasseris. Birgitte Hildebrandt Pedersen er pædagogisk leder i børnehaven.

Vi har indrettet børnehaven, så den mest muligt ligner et hjemligt miljø med relativt mange små lege- og opholdsrum. Det tror vi er medvirkende til at skabe tryghed og overskuelighed for både børn, forældre og personale. Børnehaven skal først og fremmest være et rart sted at være.
Vi vil skabe et varmt og udviklende miljø, hvor vi understøtter børnenes sociale, sproglige, intellektuelle, motoriske og emotionelle udvikling. Børnene skal opleve, at børnehaven er et sted med traditioner, og at de er en del heraf.

Vi vil gerne have at børnehaven opleves som et nært og trygt sted at være, hvor der er plads til forskellighed. Hos os er der rig mulighed for at lege på tværs af alder og køn, samt øve sig i at tage hensyn til andre.