D. 14. april 2020
Informationer til Forældre vedr. genåbning i Børnehaven Sofiendal

Vi skal fra onsdag d. 15. april 2020 genåbne børnehaven på en sundhedsforsvarlig måde. Det får vi brug for jeres hjælp til. Vi følger de retningslinjer, der er udsendt fra Sundhedsstyrelsen for en kontrolleret åbning. I kan her læse, hvordan vi og I forældre skal forholde os til en ny og anderledes hverdag i børnehaven.

Vi har åben i vores almindelige åbningstid (mandag til torsdag kl. 6.25 - 16.45 og fredag kl. 6.25 - 16.35). For at hjælpe os bedst muligt, kan I med fordel give os en melding på, hvordan I forventer jeres barns mødetider bliver de kommende uger. Hvis jeres barn har dage, hvor I på forhånd ved, I holder fri, vil vi også gerne vide det. Giv besked i børnehaven, skriv en besked på MinInstitution eller send en mail til mig på cbp-fb@aalborg.dk. Tjek også gerne, om jeres barns komme og gå tider er opdateret på MinInstitution.

Aflevering og hentning:
. Indtil kl. 7.30 afleveres børn indenfor i Hus 10 - benyt almindelig indgang
. Når I afleverer jeres barn indenfor, bedes I og barnet vaske hænder, når I kommer.
. Fra kl. 7.30 afleveres børn ved lågen på legepladsen - almindelig indgang er låst. Vi bliver udenfor, hvorfor børnene skal være påklædt til udendørs leg, når de bliver afleveret.
. Personalet trykker jeres barn ind på MinInstitution, når I afleverer og ud igen, når I henter.
. Børnene sætter selv deres madpakke i køleskab og drikkedunk med navn på sættes i kassen.
. Indtil kl. ca. 15.30/16.00 er vi på legepladsen og børnene skal hentes udenfor.
. Har I brug for at komme i garderoben med jeres børns ting den første dag I kommer til-bage, skal I være opmærksomme på, at der må være max. 4 forældre med afstand imellem hinanden i garderoben. Er der fyldt op, når I kommer, bedes I vente udenfor til der er plads.

Organisering:
Anbefalingerne lyder på, at vi skal opholde os i mindre grupper. Legepladsen bliver opdelt, så hver gruppe har en del af legepladsen til leg og spisning sammen med de voksne, der er tilknyttet gruppen. I store træk bliver det sådan, at Hus 10 er i den ene ende, Hus 12 i den anden ende og Storgruppen midt på legepladsen. Fra kl. 7.30 til ca. 15.00 opholder hver gruppe sig indenfor denne afmærkning. Derforuden vil børnene være i leg i mindre grupper indenfor egen gruppes afmærkning.
Mad og drikke:
. Der er, indtil kl. 7.30 mulighed for morgenmad for de børn, der ikke har spist hjemmefra.
. Formiddagsmad spises i tidsrummet kl. 9.00 - 10.00 udenfor.
. Madpakke spises i tidsrummet kl. 11.30 - 12.30 udenfor.
. Medbring drikkedunk med/til vand med tydeligt navn på. Gør ekstra tydeligt overfor jeres barn, at drikkedunken kun må benyttes af en selv og ikke må deles med andre.
. Mad må ikke deles mellem børnene. Derfor kan vi ikke servere mad, kage eller andet hjemmefra til et barns fødselsdag. Vi kan stadig sætte flag frem og synge fødselsdags-sang for barnet ??


Solcreme:
Jeres barn skal smøres ind i solcreme hjemmefra. Vi anbefaler, at I bruger en meget langtids-holdbar solcreme, som kan holde til I henter jeres barn.
Derforuden anbefaler vi, at der er langærmet trøje til barnet og en kasket eller solhat, barnet kan have på.

Håndvask:
. Alle børn og voksne skal vaske hænder, når de kommer ind i børnehaven.
. Vi organiserer systematisk håndvask for alle børn både før og efter et måltid og ved toi-letbesøg derforuden.
. Tal gerne med jeres børn om vigtigheden af hyppig håndvask.

Rengøring:
Der bliver rengøring 2 x om dagen i børnehaven.
Derudover bliver legetøj, køleskabskanter mm. systematisk rengjort i løbet af dagen.

Børnene må IKKE have legetøj med hjemmefra.

Hvis jeres barn fortsat skal sove middagssøvn, skal I medbringe rent lagen, dyne, pude hver dag. Dvs. I skal tage det med hjem hver eftermiddag og selv sørge for at medbringe rent dagen efter.

Vi glæder os til at byde jeres børn og jer velkommen i børnehaven igen.

De bedste hilsner
Charlotte Bech Poulsen,
Pædagogisk Leder.

___________________________________________________________________Velkommen til Børnehaven Sofiendal.

Børnehaven Sofiendal er en kommunal institution med en normering på 60 - 73 børn i alderen 3 - 5 år. Børnehaven er en af 11 institutioner i Dagtilbud Hasseris og pædagogisk leder er Charlotte Bech Poulsen. Børnehaven er i lokaler lejet af Hasseris Boligselskab med Sofiendalskolen som nabo. Vi er i gå afstand til natur og større græs arealer.
Børnehaven er et stort hus med 3 børnegrupper:
. Hus 10, som er for de 3 - 4 årige
. Hus 12, som er for de 3 - 4 årige
. Storegruppen, som er for de kommende skolebørn


Indretningen i børnehaven er således, at der er fælles indgang, to garderober, hus 10 og hus 12 i hver sin afdeling af børnehaven og Storegruppen ligger midt i børnehaven. I hus 10 og i hus 12 er børnegruppen delt ind i mindre spisegrupper, hvor en voksen og en gruppe børn spiser sammen.

I børnehaven har vi en stor legeplads med gode muligheder for leg og motorisk udfoldelse, - bl.a. klatre, ase/mase op og ned af bakken, gynge, cykle, køre moon-car, grave i jord eller sand, lege med vand, fangelege, boldspil på fliser eller græs, bygge huler, lave bål. Der er mulighed for både selvvalgte lege blandt børnene og for lege, hvor de voksne er igangsætter. Vi lægger megen vægt på udeliv i dagligdagen og legepladsen bruges naturligt som et af børnehavens læringsrum.

Vi arbejder ud fra, at det enkelte barn opnår tryghed og nærvær i den gruppe/spisegruppe, hvor det er fast tilknyttet. Her får barnet tilhørsforhold, fællesskab og mulighed for at opbygge relationer og kan bevæge sig ud herfra i takt med, at behovet for at udvide sine relationer opstår. Vi åbner og lukker børnehaven fælles i hele huset, hvilket naturligt betyder, at barnet lærer børn og voksne fra de andre grupper at kende. De voksne får et godt kendskab til alle børn og tætte/nære relationer til de børn, der er i egen gruppe og kan dermed være med til at sikre det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

Vi arbejder pædagogisk med børnene ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor nærværende voksne er betydningsfulde i hverdagen. Barnet lærer i trygge omgivelser, hvor de voksne tager ansvar og aktivt del i barnets hverdag. Der foregår læring for barnet hele tiden, - alle steder og i alle situationer i hverdagen. Derfor er hverdagens rutiner og gentagelser vigtige og er med til at skabe forudsigelighed og genkendelighed for barnet. Vi veksler mellem at arbejde med børnene i det store og det lille fællesskab, hvor den voksne tilrettelægger pædagogiske forløb for mindre grupper af børn, hvor udvikling af særlige kompetencer er i fokus. Samtidig er der for den større gruppe af børn mulighed for leg, som enten kan være selvvalgt eller igangsat af en voksen.

I Børnehaven Sofiendal ligger vi i hverdagen vægt på:
. At alle føler sig set, taget godt imod og taget godt af
. At alle føler sig som en del af fællesskabet
. At have fokus på dannelse af relationer mellem børnene
. At børn og voksnes forskelligheder bliver respekteret og værdsat
. At der er plads til at lege og lære
. At det enkelte barn bliver styrket i at mestre og opnår handlekompetencer
. At der er plads til humor og et godt grin
. Arbejdsglæde, trivsel og faglig udvikling for de voksne

Ny vikar

27-05-2020

Vi har sagt farvel til vores vikar Ella, som skulle tilbage til pædagogstudiet. På fredag d. 29. maj siger vi velkommen til en ny vikar. Hun hedder Pernille og skal være i Hus 12 indtil der er ansat barselsvikar.

Arbejdsdag aflyst

27-05-2020

Kære Forældre I følge årsaktivitetskalenderen har vi programsat en arbejdsdag fredag d. 12. juni 2020. Der bliver ingen arbejdsdag i år, - trods succes de forrige år, aflyser vi arrangementet denne gang. Venlig hilsen Charlotte

Aktivitetskalender 2020

03-04-2020

Aktivitetskalender 2020 er tilgængelig. Med forbehold for ændringer, idet det stadig er meget usikkert, hvornår og hvordan vi lukker op igen.
Aktivitetskalender 2020.docx