Velkommen til Børnehaven Frydendal.
Børnehaven er en ud af 12 institutioner i Dagtilbud Seminariekvarteret og er beliggende i udkanten af Aalborg Centrum med gå afstand til ØsterÅdalen og Golfparken. I området ligger der flere legepladser og grønne områder.

Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3 -5 år - fordelt på 3 grupper: Bøller og Bisser for de 3 og 4 årige samt Rødderne, som er for de ældste børn.

Børnehaven blev taget i brug i 1998 - det er et stort hus med mange rum og stort alrum samt en meget stor legeplads. Selv om børnene er fordelt i deres faste grupper, er der rig mulighed for at lege på tværs af alder, gruppe og køn.
I Frydendal ser vi det som vores opgave at skabe tydelige faste rammer og en genkendelig struktur/organisering - og ikke mindst fokus på at skabe forskellige læringsmiljøer, så børnene oplever trivsel, dannelse, udvikling og læring.
Vi har fokus på de gode relationer, tryghed og ikke mindst på den gode stemning blandt såvel børn som voksne. Børneperspektivet og børnenes medbestemmelse er et vigtigt element i det pædagogiske arbejde - og ligeledes har vi en høj grad af forældreinddragelse.


Link til Perspektivplanen for Dagtilbuddet , som danner rammen for det pædagogiske arbejde findes ved at klikke her

Læs mere om vores frokostordning Fru Hansens Kælder ved at klikke her

Vigtigt - vedr. Genåbning Fase 2

18-05-2020

Orientering til forældre ved Genåbning - fase 2 i Børnehaven Frydendal.
Genåbning af Børnehaven.docx

Besked til Røddernes forældre

18-05-2020

I starten af næste uge vil I modtage jeres barns trivselsevaluering i jeres forældreportal. For at vi kan give informationer videre til skolerne, er det vigtigt, at I giver jeres samtykke i forældreportalen.

Vedr. uge 29 og 30

23-03-2020

De, som ikke har indberettet jeres barns ferie på Min Institution skal gøre det inden onsdag d. 25.3. - jeg rykker deadline. Tak - og håber I alle har det godt. venlig hilsen Åse


Tilsynsrapport

17-12-2019

Rapport fra pædagogisk tilsyn er lagt på hjemmesiden.