Velkommen til Børnehaven Krudtuglens hjemmeside.

Børnehaven Krudtuglen startede i 1970 som en selvejende institution, men blev pr. 1. januar 2010 kommunal. Pr 1.januar 2016 er børnehaven gået i samdrift med Assens Skole.
Børnehaven har overenskomst med Mariagerfjord Kommune om pasning af 50 børn.

Børnene er meget ude, både i nærområdet og på legepladsen. Derfor har vi også en gartnergrupper der sørger for vores udearealer er fine og at der i løbet af foråret og sommeren bliver dyrket forskellige krydderurter og andre småting, som vi kan bruge på vores ugentlige båldag.
I løbet af dagen er børnene inddelt i forskellige smågrupper: Røddergruppen som er for førskolebørn, Sproggruppen er for de børn der har behov for en ekstra hånd i fht den sproglige udvikling, en samtalegruppe for børn der lever i skilsmissefamilier og derudover har vi "oasetid". Her er det pædagogerne der bestemmer hvilke børn der laver hvad. Dette for at støtte op om inklusion og udvikle alle børn indenfor læreplanenes forskellige temaer. Når børnene ikke er inddelte i smågrupper på tværs af alder og køn, så er der mulighed for fri leg ude som inde. Indendørs har vi kreativt værksted, mulighed for forskellige smålege, såsom biler, Lego, spil, dukker og tilbud om brug af Ipads.

Vi har et tæt samarbejde med dagplejen op til barnets start i børnehaven og løbende i barnets børnehavetid besøger vi ofte Assens Skole for at skabe tilknytning til skolen så tidligt som muligt. Blandt andet har vores førskolegruppe et klasselokale på skolen, som de tager til én gang om ugen.

Når dit barn er tilmeldt børnehaven modtager du et velkomstbrev med tilbud om at besøg os, så vi kan få en snak om dit barns interesser og behov.

For at kunne tilgå vores intranet skal dit barn være tilmeldt børnehaven.

Hilsen personalet i Krudtuglen